مادری پس از بازداشت دو پسر و شوهرش از سوی طالبان سکته قلبی کرد
مادری پس از بازداشت دو پسر و شوهرش از سوی طالبان سکته قلبی کرد

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع در ولایت خوست خبر داده اند که مادر یک تن از نظامیان حکومت پیشین پس از بازداشت و گروگان‌گیری دو پسر و شوهرش از سوی طالبان سکته قلبی کرده و جان باخته است. به گفته‌ی منابع، این زن روز چهارشنبه، ۱۹ میزان، پس از آن سکته‌ی قلبی کرد که با گذشت […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع در ولایت خوست خبر داده اند که مادر یک تن از نظامیان حکومت پیشین پس از بازداشت و گروگان‌گیری دو پسر و شوهرش از سوی طالبان سکته قلبی کرده و جان باخته است.

به گفته‌ی منابع، این زن روز چهارشنبه، ۱۹ میزان، پس از آن سکته‌ی قلبی کرد که با گذشت چهار روز از بازداشت پسران و شوهرش هیچ اطلاعی از آنها پیدا نکرده و مکان نگهداری آنها نیز نامعلوم بود.

منبع، «علت بازداشت و جرم این سه تن نسبت فامیلی داشتن با یک تن از نظامیان حکومت پیشین است.»

پس از بازگشت دوباره‌ی طالبان در کشور شمار زیادی از نظامیان حکومت پیشین که در افغانستان باقی مانده اند از سوی این گروه بازداشت، شکنجه و به قتل رسیده اند، اما آن‌ عهده از نظامیان که در خارج از کشور به سر می‌برند، خانواده و اعضای فامیل‌شان از سوی این گروه در امان نبوده و به جرم قرابت و فامیل بودن با نظامیان حکومت پیشین بازداشت، شکنجه و حتی به قتل می‌رسند.