ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، ریچارد بنت برای یک سال دیگر تمدید شد
ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، ریچارد بنت برای یک سال دیگر تمدید شد

خبرگزاری زنان افغانستان: قطعنامه‌ی ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد در افغانستان از سوی شورای حقوق بشر در ۵۴مین نشست شورای حقوق بشر تصویب شد. این قطعنامه امروز (چهارشنبه، ۱۹ میزان) در ژنو مقر سازمان ملل متحد تصویب شد. پاکستان و چین خود را از اجماع جدا کرده و از این […]

خبرگزاری زنان افغانستان: قطعنامه‌ی ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد در افغانستان از سوی شورای حقوق بشر در ۵۴مین نشست شورای حقوق بشر تصویب شد.

این قطعنامه امروز (چهارشنبه، ۱۹ میزان) در ژنو مقر سازمان ملل متحد تصویب شد. پاکستان و چین خود را از اجماع جدا کرده و از این قطعنامه حمایت نکردند، اما مانع تصویب آن نیز نشدند.

در این نشست در مورد وضعیت حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی در افغانستان بحث صورت گرفت و قرار شد در نشست بعدی در مورد وضعیت حقوق بشری زنان خصوصا آپارتاید جنسیتی گزارش ویژه تهیه شود.