محقق: کوتاهی در تأمین امنیت شهروندان توجیه پذیر نیست

1908

عضو رهبری ائتلاف بزرگ ملی اظهار داشت که تأمین امنیت جان شهروندان، از وظایف اصلی حکومت و نهادهای امنیتی است و کوتاهی در این زمینه، توجیه ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «محمد محقق» معاون ریاست اجراییه و عضو رهبری ائتلاف بزرگ ملی افغانستان مدر پیوند به رویداد خونین روز گذشته در ننگرهار گفت که جنایتکاران قرن و دشمنان قسم خورده مردم افغانستان یکبار دیگر با خلق جنایت نا بخشودنى، فهرست جنایت های شان را طویل تر ساخته و با به خاک و خون کشاندن ده ها تن از هموطنان بی گناه ما در ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهار، ده ها خانواده را به سوگ نشاند.

 

محقق افزود که حمله بر جان غیرنظامیان و تظاهرات کنندگان در ولایت ننگرهار یک بار دیگر ثابت می سازد که دشمنان قسم خورده مردم افغانستان با راه اندازی چنین حملاتی در تلاش اند تا شهروندان کشور را از حرکت به سوی تعالی و دموکراسی بازدارد، اما این مبرهن و آشکار است که در این جنگ و جنایت بیشتر از هر چیز دیگر، چهره پلید و کثیف و نیت تروریستان و دشمنان مردم ما، بیشتر از پیش آشکار می گردد.

وی تصریح کرد: اینجانب بارها گفته ام و یک بار دیگر می گویم که تامین امنیت جان شهرواندن، از وظایف اصلی حکومت و نهادهای امنیتی است؛ کوتاهی در زمینه تامین امنیت جان شهروندان توجیه ناپذیر است. وقوع این حمله نشان می دهد که دولت و نهادهای امنیتی هیچ برنامه ای برای مهار حملات تروریستی و تامین امنیت جان شهروندان ندارد. نهادهای امنیتی نباید وظیقه اصلی اش فراموش نموده و درگیر موضوعات حاشیوی و یا هم مسائل سیاسی گردند.

Print