مراجعه زنان کارمند به سازمان های امداد رسان ملل متحد ممنوع شد
مراجعه زنان کارمند به سازمان های امداد رسان ملل متحد ممنوع شد

خبرگزاری زنان افغان: نهادهای امداد رسان سازمان ملل متحد، در پیامی از ممنوعیت مراجعه‌ی کارمندان و بازدید کنندگان زن خبر داده است. در پیام آمده است: «لطفاً اگر کارمند زن افغان یا بازدیدکننده زن افغان هستید از UNOCHA یا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد بازدید نکنید. کارمندان ریاست عمومی استخبارات طالبان (GDI) در دروازه […]

خبرگزاری زنان افغان: نهادهای امداد رسان سازمان ملل متحد، در پیامی از ممنوعیت مراجعه‌ی کارمندان و بازدید کنندگان زن خبر داده است.
در پیام آمده است: «لطفاً اگر کارمند زن افغان یا بازدیدکننده زن افغان هستید از UNOCHA یا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد بازدید نکنید. کارمندان ریاست عمومی استخبارات طالبان (GDI) در دروازه آن مستقر است.»
در پیام تاکید شده است که  استخبارات طالبان، از ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد نظارت می کند.
این درحالیست که چند روز قبل وزارت خارجه گروه طالبان، حضور زنان کارمند افغان را در دفاتر ساحوی سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوع کردند.
سازمان ملل در واکنش به این دستور، به کارمندان خود فرصت داد تا ۴۸ ساعت از خانه کار کنند. اکنون رسانه ها گزارش دادند که این مهلت تا به ۱۵ ثور ۱۴۰۲ تمدید شده است. زیرا استخبارات طالبان رفت وآمد کارمندان سازمان ملل را زیر نظر گرفته اند تا مانع حضور زنان افغان در دفاتر ملل متحد شوند.