مسعود انداربی بعنوان سرپرست وزارت امور داخله از سوی ریاست جمهوری تعیین شد.

آقای انداربی پیش از این سرپرست و معاون ریاست عمومی امنیت ملی بوده است.  پیش از وی امرالله صالح برای مدت اندکی بعنوان وزیر امور داخله تقرر یافت.