معصومه امیری دانشجوی برتر دانشگاه تهران شناخته شد
معصومه امیری دانشجوی برتر دانشگاه تهران شناخته شد

خبرگزاری زنان افغان: معصومه‌امیری دانشجوی اهل افغانستان، دانشجوی برتر در مقطع دکترای دانشگاه تهران شناخته شد. او درسال ۲۰۱۸، نامزد پارلمانی نظام جمهوریت از ولایت دایکندی بود. بانو امیری لیسانس مدیریت بازرگانی و ماستر اقتصاد گرایش توسعه و برنامه‌ریزی است و اخیرا به رتبه‌ی دانشجوی برتر دکتری در دانشگاه تهران دست یافته است. این درحالی […]

خبرگزاری زنان افغان: معصومه‌امیری دانشجوی اهل افغانستان، دانشجوی برتر در مقطع دکترای دانشگاه تهران شناخته شد.
او درسال ۲۰۱۸، نامزد پارلمانی نظام جمهوریت از ولایت دایکندی بود. بانو امیری لیسانس مدیریت بازرگانی و ماستر اقتصاد گرایش توسعه و برنامه‌ریزی است و اخیرا به رتبه‌ی دانشجوی برتر دکتری در دانشگاه تهران دست یافته است.
این درحالی است که چندی پیش راضیه مرادی دانشجوی اهل افغانستان نیز در دانشگاه گجرات هند، به مدال طلا دست یافت و ممتاز ترین دانشجوی این دانشگاه شناخته شد.
دختران افغانستان در حالی در دانشگاه های معتبر بین المللی می‌درخشند که در افغانستان گروه طالبان حق آموزش و کار را از زنان و دختران گرفته اند.
Recognize_Gender_Apartheid_in_Afghanistan#