کلبه صلح نام برنامه ای است که خبرگزاری زنان افغانستان برای روند بهتر و موثر صلح اجتماعی روی دست گرفته است که از این طریق بتواند گامی ارزنده و ارزشمند در راستای صلح پروری در افغانستان داشته باشد.

لازم است قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم, نگاهی به اهمیت صلح در افغانستان بیندازیم. مردم خسته از جنگ سالهاست که چشم انتظار صلح واقعی هستند؛ این صلح در یک میکانیزم سیاسی و با دخیل بودن سازمان ها و کشورها سعی بهینه مینماید تا طرف های درگیر جنگ را متقاعد به گفتگو نماید تا جنگ بصورت اساسی از کشور برچیده شود که اکنون ما این تلاش ها را در چند سال اخیر الی اکنون مشاهده می کنیم. اما ما فقط نمیتوانیم به صلح سیاسی بسنده کنیم؛ این صلح ابعاد گسترده تری دارد که میتوان از بارزترین آن بعنوان صلح اجتماعی نیز نام برد. این صلح در بافت های مختلف اجتماعی قابل رویت است، گاهی نزاع میان طرف های درگیر بر سر زمین، گاهی جنگ میان جوانان دو روستا و یا هم اختلافات منطقه ای سبب میشود که جنگ و اختلاف سالیان سال به درازا کشیده شده و سبب کینه های عمیق در میان مردم جامعه گردد. برخی اوقات اگر بخواهیم مترکزتر نگاه کنیم حتی نبود صلح را در میان خانواده ها میتوان دید؛ اختلاف زن و شوهر؛ تنش میان برادران و خواهران بر سر میراث و یا اختلاف اقوام بر سر تضاد رسوم و عنعنات. همه اینها میتواند جرقه هایی برای یک اختلاف بزرگ در اجتماع ایجاد کند.
خبرگزاری زنان افغانستان با درک درست از وضعیت صلح و منازعه؛ برنامه کلبه صلح را به مرحله اجرا قرار داد، کلبه ای که بتواند مفهوم آشتی و صلح را در میان مردم نهادینه کند و درسی از صمیمت و گذشت و صبر و همدلی با یکدیگر و در زیر یک سقف مهربانی را تکرار کنند.
خبرگزاری زنان افغانستان در مرحله اول برنامه خود، سه ولسوالی پغمان، بگرامی و شکردره ولایت کابل را انتخاب نمود. در این سه ولسوالی با گروه ها و اجتماع بزرگی از نماینده گان مردم، ملک های قریه جات و نماینده گان نهادهای مدنی و جوانان و زنان و همچنان علمای محترم این مناطق دیدار داشتند. صحبت های هدفمندانه با هر سه ولسوال ولسوالی ها صورت گرفت، نگاه ها امیدوار کننده بود، همه تلاش داشتند در همان مجلس اول مشکلات خود را و راه های بیرون رفت از این معضل اجتماعی که به یک تنش و اختلاف بزرگ در مناطق می انجامید را بازگو کنند. دیدگاه ها ارزنده بود, نگاه ها به صلح از مجرای همان طیف و قشر اجتماعی نشآت میگرفت. زنان از محرومیت ها میگفتند, علما سعی داشتند تا صلح را از نگاه دینی و اعتقادی به بحث بگیرند، جوانان نگاه مدرن تری را ارائه میکردند، ملک های قریه جات از مشکلات انبوه خود سخن میگفتند و از کارایی شان برای اداره این مشکلات. در حقیقت همه یک هدف را تعقیب میکردند اما از راههای مختلف. این روش ها عموما کلاسیک و آماتور بودند. آنان با توجه به تجربیات خود عمل میکردند که در بسیاری از مواقع نتایج خوب میداد و در برخی اوقات نتیجه ناخوشآیند به همراه داشت. در این مجالس تصمیم بر این شد که از این جمعیت انبوهی از افراد، ده نفر از سوی هر ولسوالی بعنوان نماینده انتخاب شوند تا در برنامه و ورکشاپ های کلبه صلح اشتراک کنند. شوق و ذوق و علاقه را میتوان در چشمان هر کدام از آنها دید، کسانی که میخواستند با تمام همت و تلاش برای مناطق خود کاری کنند.

استادان مرد و زن که از سوی خبرگزاری زنان افغانستان به این ولسوالی رفتند، میتود و روش های مدرن و آکادمیکی را روی دست گرفتند تا اشتراک کننده گان با تعیین مسیر واقعی و علمی، معادله های صلح اجتماعی را بهتر مشاهده کرده و خود را بصورت عینی در آن ببینند. این برنامه مصادف بود با روزهای سرد و برفی اما این اشتیاق به اشتراک در برنامه ها سبب شد که اشتراک کننده گان از هر سه ولسوالی در برنامه های خود موفق بدرخشند. هشت برنامه در سه ولسوالی با موفقیت اجرا شد. آنها پس از اتمام برنامه های آموزشی شان توانستند به یک راهکرد درست و علمی از صلح اجتماعی برسند. تمامی طیف های اجتماعی به راحتی توانستند بصورت عملی موضوعات را در قریه جات تطبیق نمایند. آنها اینبار افراد توانمندی بودند که سعی داشتند با نگاه متفاوتی اوضاع ماحول خود را تغییر دهند.
در پایان این برنامه ها استادان کلبه صلح با اشتراک کننده گان برنامه، نشست صمیمانه ای با ولسوال های هر سه ولسوالی داشتند. دیدار با ولسوال ها کاملا نتیجه بخش بود. آنها همکاری های فعال و نزدیک این سی نفر را در تمامی تصامیم مهم ولسوالی ها خواستند. بدون شک همه به یک موفقیت رسیدند تا جوانه های صلح و مهربانی و همدلی بلند و رسا شود.
خبرگزاری زنان افغانستان تلاش میکند این برنامه را بعنوان مولفه های درست صلح اجتماعی در بسیاری از مناطق دیگر افغانستان گسترش دهد چون به این باور است که اگر مفهوم صلح را در خانواده ها، قریه جات، محلات و بدنه های مختلف جامعه نهادینه و توسعه ندهیم بسیار به سختی میتوان مفهوم صلح را در ابعاد بزرگ سیاسی آن در افغانستان بازسازی نمود.