مقدسه یورش به عنوان معاون وزارت تجارت و صنایع افغانستان تعیین شد

801

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان با صدور فرمان جدید، مقدسه یورش را به عنوان معاون وزارت تجارت و صنایع این کشور تعیین کرد

مقدسه یورش

مقدسه یورش پیش از این به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و رییس منابع بشری شهرداری کابل کار کرده است

مقدسه یورش مدرک لیسانس (کارشناسی) در بخش مدیریت تجارت از هند  و ماستری‌ ( کارشناسی ارشد) را در همین رشته از امریکا به دست آورده است.

قابل ذکر است که حکومت افغانستان از نیمه‌های سال گذشته به این‌سو، روی استخدام بانوان جوان و تحصیل کرده، در رهبری ادارات حکومتی تمرکز کرده است