منابع از ولایت دایکندی می‌گویند، طالبان بالای مردم دایکندی به جبر عید می‌کنند
منابع از ولایت دایکندی می‌گویند، طالبان بالای مردم دایکندی به جبر عید می‌کنند

خبرگزاری زنان افغان: منابع از ولایت دایکندی می‌گویند، طالبان صبح امروز در بخش‌های از شهر نیلی ایست‌بازرسی ایجاد کرده اند و برای روزه داران شیعه با دادن آب میوه به جبر عید می‌کنند. منابع می‌گویند، با چندین تن برخورد نا مناسب کرده اند و برای آنان گفته اند که مطابق خواست طالبان عمل کنند. این […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع از ولایت دایکندی می‌گویند، طالبان صبح امروز در بخش‌های از شهر نیلی ایست‌بازرسی ایجاد کرده اند و برای روزه داران شیعه با دادن آب میوه به جبر عید می‌کنند.
منابع می‌گویند، با چندین تن برخورد نا مناسب کرده اند و برای آنان گفته اند که مطابق خواست طالبان عمل کنند.
این در حالی است که امروز جمعه، طالبان در افغانستان عید کرده اند، اما مراجع تقلید مذاهب جعفری فردا شنبه را اول عید اعلان کرده اند.