منیژه صدیقی توسط گروه طا.لبان دستگیر شد
منیژه صدیقی توسط گروه طا.لبان دستگیر شد

خبرگزاری زنان افغانستان: منابعی از میان فعالان حقوق زنان می‌گویند که یک زن معترض دیگر از سوی گروه طالبان دستگیر شده است. شمایل توانا ناصری مسوول جنبش زنان برای عدالت و آزادی با نشر تصویری از خانم صدیقی نوشته است که افراد طا.لبان یک زن معترض به نام منیژه صدیقی را چهارده روز قبل دستگیر […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابعی از میان فعالان حقوق زنان می‌گویند که یک زن معترض دیگر از سوی گروه طالبان دستگیر شده است.

شمایل توانا ناصری مسوول جنبش زنان برای عدالت و آزادی با نشر تصویری از خانم صدیقی نوشته است که افراد طا.لبان یک زن معترض به نام منیژه صدیقی را چهارده روز قبل دستگیر کرده است.

خانم ناصری نوشته است: «بار دیگر گروه متعصب و زن ستیز طالبان به ادامه آپارتاید جنسیتی و گرفتاری فعالین زن و فعالین حقوق بشر، یکی دیگر از معترضین را به تاریخ ۱۷ میزان دستگیر و زندانی نمودند.»

او در ادامه نوشته است که تنها زنان بخاطر عدالت‌خواهی قربانی می‌شود.

دستگیری منیژه صدیقی درحالی است که ندا پروانی و ژولیا پارسی زنان معترض با یک عضو خانواده شان از مدتها بدینسو در زندان طالبان بسر می‌برند و خانواده‌های آنان نیز در این مدت نتوانسته آنان را ببینند و یا علت دستگیری و محل نگهداری شان را روشن کنند.