مهرولاک نمودن سه کارخانه مواد غذایی در بلخ 
مهرولاک نمودن سه کارخانه مواد غذایی در بلخ 
مسولان ریاست غذا و ادویه طالبان در ولایت بلخ از مسدود نمودن دو کارخانه تولیدی قند و یک کارخانه تولیدی اسنک( پاپر ) در این ولایت خبر می‌دهد. 

مسولان ریاست غذا و ادویه طالبان در ولایت بلخ از مسدود نمودن دو کارخانه تولیدی قند و یک کارخانه تولیدی اسنک( پاپر ) در این ولایت خبر می‌دهد.

همچنان تیم نظارت و بررسی از یک کارخانه اسنک ( پاپر ) در ناحیه چهارم چنین سخن گفته است: تولیدات کارخانه های مواد غذایی باید با استندرد های صحی از قبیل نصب هواکش و سیستم تهویه مناسب، پوشیدن یونیفورم منظم، استفاده از ماسک، دستکش و سرپایی، داشتن جعبه کمک های اولیه، رعایت حفظ‌الصحه، تولید معیاری و تذخیر مناسب محصول نهایی توصیه های لازم مطابق به استندرد های ملی مصونیت غذایی بصورت شفاهی ارائه کرد.

نظارت و بررسی از کارخانه های تولیدی غذایی در ناحیه چهارم و پنجم انجام شده است، ولی شفاف نبودن پروسه مهرولاک نمودن کارخانه ها باعث بروز بی‌اعتمادی باشنده های بلخ نسبت به مسئولین گردیده است.

اما نظارت و بازرسی همه روزه در جریان است.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان