موج همبستگی زنان تخار: جامعه جهانی مارا درمبارزه با افراطیت تنها نگذارد
موج همبستگی زنان تخار: جامعه جهانی مارا درمبارزه با افراطیت تنها نگذارد

خبرگزاری زنان افغان: زنان معترض اعضای موج همبستگی زنان تخار از هشتم مارچ طی یک برنامه اعتراضی گرامیداشت به عمل آوردند. این زنان در یک تجمع اعتراضی دریک مکان سربسته خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران شده و از سکوت نهادهای حقوق بشری دربرابر محرومیت زنان از حق کار وتحصیل انتقاد کردند. […]

خبرگزاری زنان افغان: زنان معترض اعضای موج همبستگی زنان تخار از هشتم مارچ طی یک برنامه اعتراضی گرامیداشت به عمل آوردند.
این زنان در یک تجمع اعتراضی دریک مکان سربسته خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران شده و از سکوت نهادهای حقوق بشری دربرابر محرومیت زنان از حق کار وتحصیل انتقاد کردند.
و سرود سرزمین من را با بغض همخوانی کردند.
برشنا خراسانی مسوول موج همبستگی زنان تخار گفت:
« ما زنان معترض و مبارز از ظلم و ستم طالبان به ستوه آمدیم و سکوت جامعه جهانی در برابر سرکوب زنان را مهر تاییدی بر جنایت های طالبان و خلاف موازین حقوق بشری می‌دانیم ما یکبار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهیم که درین مبارزه با افراطیت زنان افغانستان را تنها نگذارند.»
زنان معترض همچنان تاکید کردند که سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری مسوولست خویش در برابر زنان افغانستان را ادا کنند.
قابل یادآوری است که نزدیک به هشتاد زن متشکل از معلمین زن و زنان سرپرست خانواده ها به کمک این جنبش و همکاری بانو فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس، کمک مالی دریافت کردند.
زنان تخار درحالی گردهمایی اعتراضی برگزار کردند که چندی قبل افراد طالبان پریسا مبارز یکی از زنان معترض تخار وبرادرش را به دلیل اعتراضات مدنی از خانه اش بازداشت و پس از بازجویی به قید ضمانت رها کردند.