موگیرینی: اتحادیه اروپا می‌تواند به عنوان تضمین‌کننده توافقنامه صلح افغانستان عمل کند

605

اتحادیه اروپا خود را به عنوان یک تضمین کننده پیمان صلح برای افغانستان پیشنهاد کرد. مئسول روابط خارجی اتحادیه اروپا در سفرش به کابل گفت :که این اتحادیه حاضر است از اصلاحات در عرصه های مختلفی .در افغانستان حمایت کند

فدریکا موگیرینی، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه (۲۶ مارچ ۲۰۱۹) در کابل اظهار داشت که برای یک صلح پایدار در افغانستان باید “چارچوب مندرج در قانون اساسی” رعایت گردد و زنان باید در روند صلح سهیم باشند.
دیدار موگیرینی، از افغانستان در زمانی صورت می‌گیرد که در مناسبات کابل با ایالات متحده امریکا کشیدگی ایجاد شده است.

فدریکا موگیرینی -مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا

موگیرینی در پایتخت افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی و همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان ملاقات کرد. حکومت اشرف غنی چنین احساس می‌کند که از مذاکرات ایالات متحده امریکا با طالبان برای پایان دادن به جنگ، محروم ساخته شده است. به این دلیل است که اشرف غنی به دنبال یافتن یک متحد در کشور های دیگر غربی است.

مذاکرات ایالات متحده امریکا با طالبان، به اساس اظهارات رسمی، باید مذاکرات صلح بین الافغانی را در پی داشته باشند. بسیاری از افغان ها نگران اند که ایالات متحده امریکا به منظور بیرون کشیدن هرچه زودتر قطعاتش از افغانستان، برای توافقات سریع با طالبان تلاش می‌کند و در نتیجه آن دستاورد های چندین ساله را با خطر مواجه خواهد ساخت. مردم افغانستان نگران اند که اگر طالبان در قدرت سهیم ساخته شوند، بازهم حقوق زنان را محدود ساخته و تغییرات در قانون اساسی را تقاضا خواهند کرد.

موگیرینی گفت :که اتحادیه اروپا از یک روند صلح حمایت می‌کند که تحت رهبری افغان ها قرار داشته باشد. او به حکومت کابل حمایت اتحادیه اروپا از اصلاحات در سکتور عامه و نیروهای امنیتی را پیشنهاد کرده و همچنان اظهار داشت که این اتحادیه در زمینه ادغام دوباره جنگجویان به جامعه افغانستان کمک می‌کند.

اتحادیه اروپا در هفته گذشته بسته جدید کمک مالی به مبلغ ۲۷ میلیون یورو برای افغانستان را اعلام کرد. به قول این اتحادیه این کمک عاجل مالی برای آنعده افغان های در نظر گرفته شده است که در نتیجه خشکسالی های شدید چندین ساله و همچنان سیلاب های اخیر به شدت خساره‌مند شده اند.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ به این‌طرف بیشتر از ۲۰۰ میلیون یورو کمک های بشردوستانه را در اختیار افغانستان قرار داده است