مینه منگل در شهر کابل کشته شد

845

مینه منگل، مشاور کمیسیون امور فرهنگی پارلمان و یکی از خبرنگاران صبح امروز در مربوطات ناحیۀ هشتم شهر کابل توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد.

هنوز معلوم نیست که این قتل توسط چه کسانی و با کدام انگیزه ها صورت گرفته است. پولیس اقدامات خود را برای شناسایی این رویداد آغاز کرده اند.

اخیرا نگرانی ها از افزایش ترورها و قتل های سیاسی و جنایی کشور بیشتر شده است، بسیاری از این قتل ها در لابه لای دوسیه های حجیم هنوز باز مانده و قاتلین آنان معلوم نشده است.