نام من کجاست؟ درج نام مادر در تذکره تابعیت تایید شد

159

در سال 1396 تعدادی زیادی از زنان فعال افغانستان کارزاری را تحت عنوان نام من کجاست به راه انداختند زنان خواستار ذکر شدن نام شان در تذکر فرزندانشان بودن وکنار گذاشتن تبعیض بین پدر ومادر در این کارزار فس بوکی تعداد زیادی از زنان و مردان هم فکرشان شرکت کردن و با توجه به مشکلات مانند تذکره گرفتن که برای زنان نا ممکن بود مگر اینکه تذکر پدر طفل و یا کاکایش را همراه میداشت تذکره با نام مادر به اطفال داده نمیشود.
به دنبال این کمپاین و اصرار زنان برای درج نامشان در تذکر اطفال شان جلسه فوق العاده تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس و موضوع تابعیت با ریاست معاون دوم ریاست جمهوری برگزار گردید.
بحث در مورد درج نام مادر در تذکره تابعیت، در کمیته قوانین
در جلسه فوق‌العاده کمیته قوانین دوشبنه 10 سنلبه که به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد، در کنار سایر بحث‌های مهم روی قوانین، روی طرح تعدیلی بحث شد که براساس آن طرح؛ قرار است نام مادر نیز درج تذکره تابعیت گردد.
در خبرنامه دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری آمده است: طرح تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس نیز در جلسه امروز کمیته قوانین به بحث گرفته شد که توسط اداره ملی احصائیه و معلومات به این جلسه ارائه شده بود. این طرح تعدیل درهمکاری بین وزارت عدلیه و اداره ملی احصائیه و معلومات، تهیه شده است.
رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات، در رابطه به ضرورت تهیه این طرح تعدیل گفت که به دلیل ادغام اداره ثبت احوال نفوس در تشکیل اداره ملی احصائیه و معلومات و نیز پاسخ به درخواست فعالان حقوق زن مبنی بر درج نام مادر در تذکره تابعیت، این طرح تعدیل تهیه شده است.
اعضای کمیته قوانین ضمن ارائه دیدگاه‌های خود، در مورد ضرورت طرح تعدیل یادشده، آن را مورد تأیید نیز قرار دادند.
پیشنهاد: هرگاه این طرح تعدیل، به تصویب رسید، آن روز در افغانستان باید روز مادر نام گذاری شود