نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پنج ولایت دیگر نیز اعلام شد

627

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان: شام روز یکشنبه 4 قوس نتایج ابتدایی پارلمانی در پنج ولایت زابل، کاپیسا، نیمروز، پنجشیر، لغمان اعلام گردید،

عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید: اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند، تا نتایج ابتدایی پارلمانی را در پنج ولایت اعلام کنند، و در روز های آینده از ولایات دیگر را نیز اعلام کنند، دولت کوشش مینماید تا آرای مردم با دقت کامل بررسی شده، و اشخاصی که قرار است به پارلمان راه بیابند اشخاصی باشند، که آرای واقعی مردم را با خود داشته باشند، وی افزود: آرای چهار محل در ولایت پنجشیر و آرای شش محل در ولایت لغمان باطل اعلام شده است،قرار است تا دهم قوس نتایج ابتدایی پارلمانی از سرتاسرولایات افغانستان اعلام شود.

زنان منتخب پارلمانی

  • ولایت کاپیسا: خدیجه الهام
  • ولایت لغمان: ذیفنون صافی
  • ولایت نیمروز:فریده حمیدی
  • ولایت زابل:زهرا توخی
  • ولایت پنجشیر:قاضی راحله سلیم

اینها زنانی هستند ،که با آرای واقعی مردم در انتخابات پارلمانی پیروز شدند