نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی 5 ولایت دیگر نیز اعلام گردید

665

نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی 5 ولایت دیگر نیز اعلام گردید

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی  پنج ولایت  کنر، سمنگان، نورستان، میدان وردک و سرپل را منتشر کرد، پیش از این نیز  کمیسیون مستقل انتخابات نتایج 13ولایت  دیگر را اعلام نموده بود. رییس کمیسیون مستقل انتخابات عبدالبدیع صیاد نتایج ابتدایی  انتخابات پارلمانی پنج ولایت  دیگر را نیز اعلام نمود

زنان منتخب نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی

  • ولایت کنر: وژمه ساپی
  • ولایت سمنگان: محبوبه رحمت
  • ولایت سرپل: عزیزه جلیس
  • ولایت نورستان: داکتر زاهده فیضان
  • ولایت میدان وردک: انجنیر حمیده اکبری

اینها زنانی هستند که با آرای  واقعی مردم در انتخابات پارلمانی پیروز شدند