نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در پنج ولایت اعلام گردید

660

در روز جمعه(2 قوس) نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در پنج ولایت ، دایکندی، فراه، ارزگان، جوزجان و بامیان اعلام گردید،بر اساس این نتایج 21 تن که پنج تن از آنان زنان هستند، به مجلس نماینده گان راه یافتند.

نماینده گان منتخب زن:

  • دایکندی: ریحانه آزاد، شیرین محسنی
  • فراه: بلقیس روشن
  • ارزگان: انوشه بارکزی
  • جوزجان: حلیمه صدف کریمی
  • بامیان: نیکبخت فهیمی
  • قرار بر این بود که نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در روز جمعه (2 قوس) از تمام ولایات اعلام گردد، اما نظر به گفته کمیسیون انتخابات مسایلی مثلی رسیده گی به شکایت ها و ثبت نتایج  بیومتریک دلیل تاخیر در اعلام نتایج بوده است.