نتیجهٔ یک پژوهش جدید: ۷۷ در صد زنان در افغانستان با خشونت روبرو هستند
نتیجهٔ یک پژوهش جدید: ۷۷ در صد زنان در افغانستان با خشونت روبرو هستند

خبرگزاری زنان افغانستان: موسسه‌ی رسانه‌یی سلام وطن‌دار، تازه ترین پژوهش را در دوماه پسین در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان انجام داده است. این پژوهش که در میان ۳۲۶ زن در ۲۷ ولایت کشور انجام شده است، نشان می‌دهد که ۷۷ درصد زنان با خشونت روبرو هستند. بر بنیاد این پژوهش، ۵۴ درصد زنان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: موسسه‌ی رسانه‌یی سلام وطن‌دار، تازه ترین پژوهش را در دوماه پسین در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان انجام داده است.

این پژوهش که در میان ۳۲۶ زن در ۲۷ ولایت کشور انجام شده است، نشان می‌دهد که ۷۷ درصد زنان با خشونت روبرو هستند. بر بنیاد این پژوهش، ۵۴ درصد زنان با خشونت‌های روانی مانند: (ایما و اشاره، تهدید، دشنام، تعقیب…) ۱۴ درصد خشونت فزیکی (لت‌ و‌ کوب) و ۴ درصد خشونت‌های جنسی (تجاوز) روبرو شده‌اند.

در این پژوهش، کابل با ۳۱ در صد بیشترین اشتراک کننده و بدخشان با ۱.۶ درصد کمترین اشتراک کنندگان را داشته است.

این پژوهش میان زنان با رده‌های سنی مختلف که بیشترین آن میان ۱۸ تا ۴۵ ساله بوده صورت گرفته است که بیشترین آنان را دانش‌‌جو و یا هم دانش‌آموزان دوره‌ی لیسه تشکیل داده است.

۴۳ درصد زنان در این پژوهش گفته‌اند که از سوی مردم عادی مورد خشونت قرار گرفته و ۱۶ درصد گفته که اعضای خانواده سبب اعمال خشونت شده اند. ۱۰ درصد گفته که از سوی شوهران شان مورد خشونت قرار گرفته، ۹ درصد توسط نیروهای حکومتی و ۴ درصد دیگر توسط کارفرما در محل کار مورد خشونت قرار گرفته اند.

محرومیت از آزادی‌های ابتدایی، مانند نداشتن حق آموزش، کار، حمایت خانواده، حق انتخاب و عوامل محیطی مانند بی‌سوادی، فقر، سنت‌های حاکم بر جامعه، از عوامل خشونت علیه زنان بوده است.