نخستین نشست شورای عالی مصالحه در ارگ برگزار شد

547

نخستین نشست شورای عالی مصالحه  به منظور تأمین و دنبال‌کردن روند صلح در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

محمداشرف غنی، رئیس جمهور در این نشست می‌گوید که این شورا بعد از مشوره‌های‌ زیادی تشکیل شده است و نشست امروزی آنان نتیجۀ نزدیک به 2 ماه گفت‌وگوست.

به گفتۀ رئیس جمهور، در نشست‌های این شورا در بارۀ اهداف روند صلح و ترکیب تیم مذاکره‌کنندۀ افغانستان با طالبان فیصله‌های مهمی صورت خواهد گرفت.

رئیس جمهور غنی می‌گوید، افرادی که به گونۀ واضح علیه نظام و دست‌آوردهای 18 سال گذشته حرف می‌زنند، نباید شامل هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح باشند.

شورای عالی مصالحه که با حضور رهبران جهادی و سیاسی تشکیل شده است، دومین مرجع تصمیم‌گیری در بارۀ صلح پس از شورای عالی صلح عنوان شده است.