نرگس سادات از بند طالبان آزاد شد
نرگس سادات از بند طالبان آزاد شد

منابع از آزادی نرگس سادات از بند طالبان خبر می‌دهند. یکی از زنان معترض به خبرگزاری زنان افغان آزادی اورا تایید کرده و می‌گوید که وضعیت صحی نرگس خوب نیست. نرگس سادات عضو جنبش زنان مقتدر افغانستان، در ۲۲ دلو ۱۴۰۱ از یک ایست بازرسی طالبان در  پلسرخ کابل دستگیر شده بود وپس از چاشت […]

منابع از آزادی نرگس سادات از بند طالبان خبر می‌دهند. یکی از زنان معترض به خبرگزاری زنان افغان آزادی اورا تایید کرده و می‌گوید که وضعیت صحی نرگس خوب نیست.
نرگس سادات عضو جنبش زنان مقتدر افغانستان، در ۲۲ دلو ۱۴۰۱ از یک ایست بازرسی طالبان در  پلسرخ کابل دستگیر شده بود وپس از چاشت امروز(ذوشنبه، ۲۱ حمل ۱۴۰۲) به قید ضمانت رها شده است.
به گفته‌ی دوستان نرگس، او‌در زندان به شدت شکنجه شده و وضعیت روانی و جسمی اش قناعت بخش نیست.
طالبان درین مورد به رسانه ها چیزی نگفتند.