نشر ویدئوی آزار جنسی یک معلم از سوی؛ مدیرمکتب

693

وزارت معارف اعلام کرده وظیفه مدیر مکتب را که متهم به آزار جنسی یک معلم است، به تعلیق درآمده است.

از چند روز به این سو ویدئویی از آزار جنسی یک معلم توسط مدیر مکتب در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. در این ویدئو مدیر در مقابل خواست معلم برای قبول یک روز رخصتی برای او، به بدن او دست می‌زند.

این ویدئوی ۲۸ ثانیه‌ای به گونه‌ای فیلمبرداری شده که چهره استاد و مدیر در آن دیده نمی‌شود.

وزارت معارف اعلام کرده که پس از نشر این ویدئو فورا قضیه را بررسی کرده و وظیفه مدیر مکتب مذکور را به حالت تعلیق درآورده است.

در خبرنامه وزارت معارف آمده که اداره تفیتش/بررسی موظف شده زوایای این قضیه را روشن کند و اقدامات لازم را روی دست گیرد.

وزارت معارف تاکید کرده که “هرگونه بدرفتاری، خشونت، آزار و اذیت جنسی طبق قوانین پیگرد دارد و عوامل آن باید در مطابقت با قانون پاسخگو باشند.”

نشر این ویدئو واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. شماری مدیر مکتب را به شدت سرزنش کرده و شماری معلم را نیز در این رویداد مقصر دانسته‌اند که چرا در مقابل مدیر از خود واکنش تند نشان نداده و گویا از این عمل راضی بوده است