نشست مشورتی مشترک جامعه‌ی مدنی زون مرکزی، میان بیش از صد تن از فعالان اجتماعی و رسانه‌ی در بامیان برگزار شد
نشست مشورتی مشترک جامعه‌ی مدنی زون مرکزی، میان بیش از صد تن از فعالان اجتماعی و رسانه‌ی در بامیان برگزار شد

امروز پنجشنبه ۲۶ جوزا؛ اولین نشست مشورتی فعالان جامعه‌ی مدنی پس از تحولات سیاسی اخیر، میان بیش از صد تن از فعالان اجتماعی و رسانه‌ی زنان و مردان از ولایت‌های دایکندی و بامیان در این ولایت برگزار شد. معصومه، یک‌تن از فعالان اجتماعی زن در ولایت دایکندی، به خبرگزاری زنان افغانستان گفت “نفس برگزاری چنین […]

امروز پنجشنبه ۲۶ جوزا؛ اولین نشست مشورتی فعالان جامعه‌ی مدنی پس از تحولات سیاسی اخیر، میان بیش از صد تن از فعالان اجتماعی و رسانه‌ی زنان و مردان از ولایت‌های دایکندی و بامیان در این ولایت برگزار شد.
معصومه، یک‌تن از فعالان اجتماعی زن در ولایت دایکندی، به خبرگزاری زنان افغانستان گفت “نفس برگزاری چنین برنامه‌های در پیوند به افزایش فعالیت‌های زنان و انگیزه‌دهی برای آنان مفید خواهد. اما اگر تغییرات کلی در سطح عموم، برای پیشرفت زنان و رفع چالش‌ها فراروی آنان ایجاد نگردد دست آورد‌های زنان به سوی نابودی کشانیده می‌شود و زنان فعال در خانه‌های شان زندانی خواهند شد”.


در عین حال، شمار از فعالان اجتماعی زن همچنان از محدودیت‌ها در برابر فعالیت‌های کاری و تحصیلی زنان به شدت نگران اند. عاقله مستفوی یک تن از دیگر اشتراک کننده‌گان می‌گوید، امارت اسلامی برای مشروعیت بخشی نظام کنونی و اعتماد سازی میان دولت و ملت باید فعالیت‌های زنان را مورد حمایت قرار داده و دروازه‌های مکاتب را بروی دختران باز نگهدارند تا فاصله کنونی میان دولت و ملت برداشته شود.
از سوی‌هم مسوولان اداره محلی بامیان، از برداشتن گام‌های موثر از بهر گسترش فعالیت‌های زنان و مورد حمایت قرار دادن فعالیت‌های آنان در چارچوب قوانین اسلامی وعده سپردند.
در این نشست مشورتی موضوعات برگرفته شده از نظریات عموم اشتراک کنندگان به خوانش گرفته شد.
که در یک بند آن آمده است که: اشتراک کننده‌گان توجه جدی به بازگشایی مکاتب دخترانه بر اساس آموزه‌های دینی هستند و تاخیر در این زمینه را به ضرر جامعه می‌دانند. همچنان آنان خواهان نقش دهی زنان در حکومت و سهم دهی آنان در تصامیم و مباحث ملی کشور هستند.


این گردهمایی مشورتی با برنامه‌های متنوع گفتمان، تحلیل از وضعیت‌های موجود و بیرون رفت از چالش‌ها اختتام یافت.