نقض حقوق زن در اداره ثبت احوال نفوس

807
زرقا یفتلی فعال حقوق زنان و کودکان

یک تن  از فعالان مدنی  از نقض حقوق زن  در  اداره  ثبت احوال  نفوس  خبر میدهد زرقا یفتلی  در گفت  گو با خبر گزاری زنان افغانستان  می گوید: درهمین  روزهای نه چندان  دور  برای  گرفتن تذکره  برای  دخترش به  اداره ثبت احوال  نفس مراجعه کردند یفتلی می افزاید از من خواسته  شد که  باید تذکره  پدرش را همراه داشته باشم . همسرم در کابل نیست  مسئولین  گفتن در صورت نبود پدر، باید تذکره کا کا  و یا پدر کلانشان را بیاورید . در انجا این  سوال  برایم  خلق  شد که  در این بین   نقش مادر  چیست؟ و چرا از  تذکر مادر  نمیتوانیم  تذکره برای  فرزندانمان  بگیریم ، زرقا یفتلی  می گوید  در صورتی که هیچ یک از اقارب کودک حاضر به همکاری نشود  مشکل چگونه حل میشود؟ زرقا بفتلی  این  برخورد مسئولین  اداره ثبت  احوال  نفوس را تبعض آمیز خواند. یفتلی  بعنوان  فعال حقوق زن و کودک می گوید: اگر در تذکر نام پدر و مادر ذکر شود به هیچ  عنوان  با چنین مشکلاتی  روبه رو نخواهیم شد. زرقا یفتلی می افزاید:مابرای رفع این مشکل یک کمیته داد خواهی را ه اندازی  خواهیم  کردهمراه با نهاهای که برای  حقوق زنان کار میکند یک طرح ماده پیشنهادی  را خواهمیم  داشت که دراین  طرح پیشنهادی  از مسئولین میخواهیم که  باید نام مادر در  تذکر ذکر شود این طرح فقط  در حد  پیشنهاد  میباشد و کارهای  زیاد باید انجام  بدهیم تا در نهایت این طرح  نهایی شود .

البته  با این مشکل  فقط زرقا یفتلی برخورد نکرده است .سکینه رضایی  می گوید :برای گرفتن تذکره پسرم به ثبت احوال نفوس  مراجعه کردم اما متاسفانه  با مشکلات  زیادی  برخورد کردم زیرا تذکره پدرش  همراهم نبود  دیر زمانی است از همسرم جدا شدم به هر در زدم  مسئولین گفتن بدون تذکره پدر نمیتوانیم به  پسر شما تذکره بدهیم .حیران ماندم تنها  راه این بود که  به کاکایش  پول  بدهم  تا یک کاپی تذکره شان  را  بگیرم سکینه می گوید : اگر نام من هم  ذکر میشد  من  با این مشکل  روبه رو نمیشدم