همایش مشارکت، عدالت و امنیت در کابل برگزار شد

712

همایش مشارکت، عدالت و امنیت از سوی دفتر آکسفام در افغانستان به تاریخ هفت قوس سالجاری با حضور مقامات حکومتی، نیروهای پولیس و نهادهای جامعه مدنی در شهر کبل برگزار گردید.

در ابتدای این برنامه خانم روزلی سرپرست دفتر آکسفام در مورد هدف برگزاری این مراسم گفت که : ” هدف ما از تطبیق این برنامه رسیدن به قطعنامۀ 1325 بوده است که در آن زنان به صلح و امنیت دست پیدا کنند. که در این رابطه ما کمپاین شانزده روز مبارزه با خشونت علیه زنان را راه اندازی نمودیم.

حمیرا ثاقب رئیس خبرگزاری زنان افغانستان بعنوان یکی دیگر از سخنرانان در مورد اهمیت این موضوع گفتند که: خوشبختانه دولت در این پانزده سال تلاش های زیادی برای رفع مشکلات زنان و منع خشونت علیه زنان در افغانستان داشته است و نهادهای خصوصی نیز قدم هایی در این راستا برداشته اند اما هنوز ما شاهد بروز این مشکلات در سطح جامعه هستیم که میتوان بعنوان بزرگترین چالش؛ رسم و رواج ناپسند اجتماعی را نام ببریم که این خشونت ها را متداوم نگهداشته است.

خانم سمونوال حکمت شاهی رئیس جندر و حقوق بشر وزارت داخله نیز در این همایش ؛ خبر از پنج هزار بست برای زنان در صفوف نیروهای پولیس دادند و اذعان نمودند که زنان میتوانند در رقابت های کاری توانایی های خود را در عرصۀ خدمت به کشور نشان دهند.

در این برنامه که برای یک روز در هوتل کابل استار برگزار گردیده بود دفاتر آکسفام، اویک و کوردیت به تشریح و گزارش برنامه های خود در قبال صلح و امنیت زنان پرداختند و آقای یب رئیس دفتر کوردیت، معصومه رحیمی مسوول شبکه زنان افغان در زون شمال نیز به ایراد سخنانی پرداختند. همچنان در این همایش؛ اشتراک کننده گان و رسانه ها سوالاتی را مطرح ساختند که مسوولین دفاتر مذکور به سوالات پاسخ ارائه نمودند و مجلس با نمایش تیاتر در محوریت موضوع زنان به پایان رسید.