واکنش دختران محروم از تحصیل در برابر نام‌گذاری چهار راهی‌ بنام «اقراء» در هرات
واکنش دختران محروم از تحصیل در برابر نام‌گذاری چهار راهی‌ بنام «اقراء» در هرات
بعد از تغییر نام چهار راهی «معارف» به «اقراء» در هرات، واکنش‌های زیادی از باشندگان هرات بخصوص دختران دانش‌جو و دانش‌آموز را به همراه داشته است. آنا به این عقیده هستند که همزمان با ممنوعیت دختران از حق تحصیل، نام گذاری چهار راهی به نام «اقراء» نمادین و یک حرکت تظاهری است.

بعد از تغییر نام چهار راهی «معارف» به «اقراء» در هرات، واکنش‌های زیادی از باشندگان هرات بخصوص دختران دانش‌جو و دانش‌آموز را به همراه داشته است. آنا به این عقیده هستند که همزمان با ممنوعیت دختران از حق تحصیل، نام گذاری چهار راهی به نام «اقراء» نمادین و یک حرکت تظاهری است.

سمیرا بخشی، یک تن از دانش‌جویان دختر در ولایت هرات به این نظر است که تغییر نام چهار راهی «معارف» به «اقراء» زمانی می‌توانست با ارزش خواندن را منعکس می‌کرد که دختران مانند پسران نیز حق تحصیل می‌داشتند.

وی می‌گوید:«اقراء به معنای این است که بخوان و خواندن علم و دانش برای دختر و پسر فرص است. در صورتی که دختران نزدیک به سه سال می‌شود از حق تحصیل خود محروم هستند. بنظرم این کدام معنا‌ و مفهومی ندارد که به صورت نمایشی بخواهیم یک چهار راهی را به اسم اقراء نام‌گذاری کنیم».

مرسل اسلمی، یکی دیگر از دختران محروم از تحصیل در هرات می‌گوید که بجای حرکت‌های نمادین باید اقدامات بنیادین در قسمت پیشرفت علم و دانش صورت بگیرد و نام گذاری چهار راهی اقراء، دردی از دل دختران محروم از تحصیل را کم نمی کند.

وی می‌گوید:«اقراء مربوط به همه انسان‌ها است و دختر و پسری هم ندارد همین‌گونه که یک چها راهی را بنام اقراء یعنی بخوان، نام می‌گذارند، دروازه‌های مکتب و دانشگاه را هم به روی دختران باز کنند».

در کنار دختران دانش‌جو و دانش‌آموز، شمار زیادی از کاربران صفحات اجتماعی از این موضوع انتقاد کرده و گفته اند در صورتی که دختران در افغانستان حق تحصیل ندارند، نام گذاری یک چهار راهی به نام «اقراء» یک حرکت کاملا نمایشی است.

چندی پیش در ولایت هرات، چهار راهی که در گذشته به نام معارف یاد می‌شد به «اقراء» تغییر نام یافت. این در حالی است که ۹۸۵ روز می‌شود که دختران دانش‌آموز به مکتب نرفته اند و دروازه‌های دانشگاه نیز به روی دانش‌جویان دختر بسته است.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان