واکنش زنان معترض به سخنان اخیر رئیس یوناما مبنی بر افزایش تعامل جهان با طالبان
واکنش زنان معترض به سخنان اخیر رئیس یوناما مبنی بر افزایش تعامل جهان با طالبان

خبرگزاری زنان افغانستان: زنان معترض عضو جنبش شنبه‌های ارغوانی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس یوناما مبنی بر افزایش تعامل جهان با طالبان اعتراض کرده، می‌گویند «چنین توقعی از نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نداشتند.» روز پنجشنبه، ۷ جدی، اعضای جنبش اعتراضی شنبه‌های ارغوانی در اعتراض به سخنان روزا اوتونبایوا […]

خبرگزاری زنان افغانستان: زنان معترض عضو جنبش شنبه‌های ارغوانی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس یوناما مبنی بر افزایش تعامل جهان با طالبان اعتراض کرده، می‌گویند «چنین توقعی از نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نداشتند.»

روز پنجشنبه، ۷ جدی، اعضای جنبش اعتراضی شنبه‌های ارغوانی در اعتراض به سخنان روزا اوتونبایوا رئیس دفتر نمایندگی معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در اعلامیه‌ای می‌گویند که اوتونبایوا در صدد سفیدنمایی طالبان است.

اعضای این جنبش می‌گویند: «با آنکه مردم افغانستان به ویژه زنان در داخل کشور توقع داشتند تا در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، خانم روزا اوتونبایوا، رئیس دفتر نمایندگی معاونیت سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل، سخنان و گزارش واقعی‌بینانه از شرایط اسفناک سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تبعیض جنسیتی و سرکوب سیستماتیک زنان، اقوام اسیب پذیر، اقلیت های مذهبی، نقض حقوق بشر، گسترش دامنه بنیاد‌گرایی و گروه های تروریستی، مدرسه سازی، افزایش فقر و عدم شفافیت در مصرف کمک های بین‌المللی (هفته ۴۰ میلیون دالر) عفو عمومی کاذب، حکومت نامشروع و غیر مردمی، بازداشت صدها فرد بی گناه بویژه زنان معترض، فعالین حقوق بشر توسط حکومت تک جنسیتی، تک قومی و خود خوانده طالبان در افغانستان صحبت می‌کرد، اما متاسفانه در ادامه سفید نمایی طالبان و نادیده‌ گرفتن خواست مردم افغانستان به ویژه زنان خواهان افزایش تعامل با این گروه گردید.»

ما در “جنبش شنبه‌های ارغوانی”، از آدرس مردم مخصوصا زنان دردمند و معترض در داخل افغانستان با محکومیت تعامل طلبی با ط.البان از سوی رئیس یوناما در افغانستان می‌پرسیم با وجود که ط.البان در بیشتر از دو سال گذشته در برابر خواسته های مشروع مردم افغانستان و جامعه جهانی هیچ گونه انعطاف پذیری نشان نداده؛ با سرکوب، ارعاب و وحشت بر ادامه حکومت نامشروع خود تاکید می‌نمایند. درخواست تعامل بیشتر با این گروه بر چه اساس و محاسباتی صورت می‌گیرد؟

اعضای جنبش شنبه های ارغوانی خطاب به رئیس یوناما پرسیده اند: «درحالیکه در بیشتر از دو سال گذشته مکررا مردم افغانستان مخصوصا زنان معترض تعامل با طالبان را حمایت و باج‌دهی به این گروه دانسته و با ندای حق، عدالت و آزادی محکوم نموده اند، شما به نمایندگی از چه کسانی خواستار تعامل بیشتر با طالبان می‌شوید؟»

آنان تاکید می‌کنند: «ما با ابراز نگرانی از احتمال معامله پنهانی وحشتناک یوناما با ط.البان و تداوم حکومت نامشروع این گروه در افغانستان از خانم رزا اوتونبایوا می‌پرسیم که چه تضمینی وجود دارد که تعامل و باج دهی بیشتر به طالبان سبب بدتر شدن اوضاع افغانستان، نقض گسترده تر حقوق بشری شهروندان نگردیده و این کشور به پناگاه امن گروه‌های تروریستی و خواستگاه تهدید امنیت و آسایش جهانی نمی شود؟»

در پایان جنبش شنبه های ارغوانی ضمن محکوم کردن اظهارات رئیس یوناما از جامعه جهانی می خواهد تا مسئولین یوناما به منشور سازمان ملل متحد پابند ساخته شوند و با وارد نمودن فشار های حد اکثری زمینه رهایی فوری و بی قید و شرط زنان معترض، فعالین حقوق بشر، خبرنگاران، اساتید دانشگاه‌ها، کارمندان ملکی و نظامیان حکومت پیشین مساعد شود.