واکنش ها به روند دوحه
واکنش ها به روند دوحه
با پایان یافتن روند سوم دوحه، دیدگاه متفاوت راجع به چگونگی برگزاری این نشست طرح شد.  

با پایان یافتن روند سوم دوحه، دیدگاه متفاوت راجع به چگونگی برگزاری این نشست طرح شد.

شماری از نهاد های مدنی و رسانه‌ای در یک گفتمان مجازی به بررسی نکات طرح شده در نشست دوحه پرداخته از عدم حضور زنان و جامعه مدنی در مباحث اصلی اظهار نارضایتی کردند.

حمیرا ثاقب مسؤل خبرگزاری زنان افغانستان از همگان خواست تا برای جلوگیری از نرمال شدن، کنار زدن زنان و ساختار های مدنی از چنین نشست ها متحد شده و نگذارند حقوق مردم افغانستان زیر پا شود.

پرستو یاری که در نظام قبلی منحیث معین وزارت دولت در امور صلح ماموریت انجام می‌داد بر خلق یک روایت واحد در مقابل طالبان تاکید کرده گفت: لازم است تا تمام جریان ها هم‌صدا شوند تا به این ترتیب، فشار جدی و عملی بر جامعه جهانی جهت جلوگیری از به فراموش رفتن مخالفین طالبان صورت گیرد.

بانو زرقا یفتلی کم‌رنگ بودن حضور زنان و جامعه مدنی در نشست حاشیوی دوحه را نتیجه دادخواهی های شان عنوان و از ارسال یک نامه به جامعه جهانی قبل از این نشست یاد کرد که در بخشی از اعلامیه وزارت خارجه کانادا نیز به آن تاکید شده بود.

لیمه انوری یک دیگر از اشتراک‌کنندگان این گفتمان مجازی با زیرسوال بردن اشتراک کنندگان نشست حاشیوی دوحه آنها را نماینده نهاد های مدنی و زنان ندانسته و از هم‌فکر های طالبان تلقی کرد.

اما سید مسعود استاد پیشین دانشگاه کابل از ناهماهنگی و پراکندگی ساختار های مدنی منحیث نقطه ضعف یاد کرد که سبب سفر موفقیت آمیز برای طالبان در دوحه شد.

او گفت: حاکمیت افغانستان قبل از اشتراک پیش شرط هایش را روشن و نبود انسجام میان ما سبب غلبه شدن خواست هایش بر پیشنهاد های بقیه جریان ها گردید و به این ترتیب حاکمیت افغانستان، حاکمیت نشست دوحه را نیز در دست گرفت.

شینکی کروخیل سفیر پیشین افغانستان در کانادا، کارکرد نهاد های جهانی جهت گزینش بعضی افراد را منحیث نماینده نهاد های مدنی و زنان زیر سوال برده، عدم انسجام میان این بخش را سبب استفاده ابزاری از نهاد های مدنی و فعالین حقوق زن نامید.

محب الله طیب معاون نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از بانوان خواست تا به فکر ایجاد یک حکومت در تبعید باشند که لینا روزبی از فعالین رسانه ای، موجودیت چنین یک ساختار را در شرایط فعلی طرح قابل قبول برای جامعه جهانی نمی‌داند.

این نشست که زیاد تر از دو ساعت تداوم یافت توسط گروه دادخواهی زنان برای رسانه، انستیتوت دیجیتال جامعه مدنی، موسسه دموکراسی و‌ توسعه افغانستان، سازمان جامعه صلح، خبرگزاری زنان افغانستان و شبکه زنان افغان در حکومت داری شهری دایر شده بود.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان