وزارت معارف: طالبان در کندز به دختران اجازه تحصیل تا صنف 12 را میدهند

591

مقام‌های وزارت معارف، می‌گویند که افراد طالبان در ولایت کندز، در پیامی گفته‌اند که آنان به آموزش و پرورش دختران در مناطق تحت کنترول خود تا صنف دوازدهم اجازه می‌دهد.

دکتر محمدمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، با ارایه‌ی گزارشی در مورد وضعیت آموزش و پرورش به مجلس سنا، گفته است که او به‌تازگی پیامی از جانب طالبان در کندز دریافت کرده که آنان به آموزش و پرورش دختران در مناطق تحت کنترول‌شان تا صنف دوازدهم اجازه می‌دهند. آقای بلخی می‌افزاید که در دیگر مناطق تحت

مکاتب دخترانه در کندز

کنترول طالبان، دختران تا صنف ششم را اجازه‌ی دسترسی به آموزش و پرورش دارند.

این درحالیست که هم‌اکنون ۳.۷ میلیون کودک از رفتن به مکتب محروم هستند و هفتادوپنج درصد این کودکان را دختران تشکیل می‌دهند.

سرپرست وزارت معارف، هم‌چنین گفته که این وزارت با کمبود کتاب درسی در مکاتب مواجه است.  محمدمیرویس بلخی افزود که ۹۰ میلیون جلد کتاب درسی در مکاتب کمبود است. او در ۳۷ میلیون جلد کتاب دیگر زیر چاپ قرار دارد.عین‌حال تاکید کرده که ۱۲.۲ میلیون جلد کتاب درسی چاپ شده و 

 بلخی می‌گوید که برای جبران کمبود کتاب درسی، تلاش می‌شود تا بخشی از کتاب‌های درسی که در خانه‌ها باقی‌مانده، جمع‌آوری شده و کمبودی‌ها جبرا شود