ولسوال چارکنت بلخ از کمین طالبان جان سالم بدر برد
ولسوال چارکنت بلخ از کمین طالبان جان سالم بدر برد

گفته می شود سلیمه مزاری ولسوال چارکنت از کمین طالبان جان سالم به در برده است. خانم مزاری گفت که پیش از چاشت روز سه شنبه ۱۸ جوزا در منطقه نرمه کوتل در سرک عمومی ولسوالی چارکنت با کمین طالبان روبرو شد. این در حالی است که مزاری تنها ولسوال زن در ولایت بلخ است […]

گفته می شود سلیمه مزاری ولسوال چارکنت از کمین طالبان جان سالم به در برده است. خانم مزاری گفت که پیش از چاشت روز سه شنبه ۱۸ جوزا در منطقه نرمه کوتل در سرک عمومی ولسوالی چارکنت با کمین طالبان روبرو شد.
این در حالی است که مزاری تنها ولسوال زن در ولایت بلخ است او از چندین سال بدین سو به عنوان ولسوال در چارکنت مشغول ایفای وظیفه بوده و در این مدت بارها به خط مقدم جنگ و نبرد با طالبان رفته است.
منبع :هشت صبح