وزیر خارجه پاکستان: فرصت جدید به طالبان برای صلح داده شود

1898

وزیر امور خارجه پاکستان در مورد گفتگوهای صلح با طالبان می‌گوید که اگر قناعت لازم به طالبان داده شود، این گروه دلیلی برای رد مذاکرات صلح نخواهد داشت.

  شاه محمود قریشی در گفت‌وگو با شبکه انگلیسی‌زبان الجزیره در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که جنرالان آی.اس.آی متهم به بازی دوگانه است که طالبان را کمک می‌کردند، آیا واقعیت دارد یا خیر؟ اظهار داشت: آنان کشور خودشان را کمک می‌کردند و می‌خواستند بر شرایطی نایل آیند که توسط دیگران ایجاد شده بود

 

به گفته وی، از دید پاکستان شرایط در افغانستان تغییر کرده و توانایی‌های دو طرف جنگ(هم طالبان و هم دولت افغانستان) فرصت جدیدی برای گفتگوهای صلح مساعد ساخته است وزیر خارجه پاکستان عنوان کرد: طالبان نمی‌توانند کابل را تصرف کنند، این درک در همه‌جا هست، همچنان دولت افغانستان نیز این موضوع را درک کرده که تعداد از ولسوالی‌ها زیر نفوذ طالبان قرار دارد؛ این بدین معنا است که یک فرصت برای صلح بین  دو طرف ایجاد گردیده است