پنجمین جشنواره تیاتر دانشجویان دانشگاه کابل روز چهارشنبه، نهم عقرب به پایان رسید. این جشنواره با کمک های مالی سفارت و انستیتوت فرانسه، انستیتیوت کویته، دانشگاه برگن کشور ناروی و نهاد فرهنگی و هنری تیاتر پروانه و از سوی دیپارتمنت تیاتر فاکولته ی هنرهای زیبا در صالون این دانشکده برگزار شد.

در این جشنواره ۶ تیاتر از میان ۲۵ تیاتر برگزیده شدند و در جریان این جشنواره روی صحنه رفتند، ۳ نمایشنامه از سوی دانشجویان کنونی دانشکده هنرهای زیبا و ۳ نمایشنامه ی دیگر نیز از سوی دانشجویانی که در سالهای گذشته از این دانشکده فارغ شده بودند، به نمایش گذاشته شدند.

پوهنیار عبدالحق حقجو، استاد رشته هنرپیشگی دیپارتمنت تیاتر گفت که هدف از برگزاری این جشنواره ها این است که دانشجویان یا به عبارت دیگر هنرجویان تشویق شوند و داشته های خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود که همه ساله این جشنواره ها برای کمک و تشویق کسانی که در راستای تیاتر کار می کنند و به ویژه دانشجویان کنونی دانشکده هنرهای زیبا برگزار می شوند و تیاترهای این جشنواره ها بیشتر به مسایل اجتماعی می پردازند تا مردم را از حقایق زندگی در عرصه های مختلف آگاه سازند.

آقای حقجو گفت که نهادهای حامی برنامه های دقیق و حساب شده ای برای ایجاد علاقمندی در دانشجویان و به ویژه دانشجویان دختر دارند. کریم اسیر مسیول نهاد فرهنگی و هنری تیاتر پروانه گفت: یکی از مواردی که در اساسنامه این نهاد گنجانیده شده است، حمایت و پشتیبانی از برنامه ها و جشنواره های فرهنگی و هنری و تیاتر و به ویژه افزایش نقش زنان در این برنامه ها و جشنواره ها می باشد و به همین خاطر این نهاد امسال نیز به حمایت از این فستیوال پرداخته که خوشبختانه حضور پررنگ خانم ها نیز در آن دیده می شود.

وی در ادامه افزود که در کنار پشتیبانی از این جشنواره ها، این نهاد با برنامه های فرهنگی و هنری دیگری نیز همکاری دارد و اکنون نیز به دیوار نگاری از نقاشی هایی می پردازد که دانش آموزان لیسه عایشه درانی روی موضوع های محیط زیست، سرسبزی و نظافت شهری و در جریان برنامه ای که از سوی شهرداری کابل و اتحادیه اروپا برگزار شده بود، رسم کرده اند.