پیام وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت روز ملی خبرنگار

757

پیام وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت 27 حوت، روز ملی خبرنگار وزارت اطلاعات و فرهنگ، 27 حوت، «روز ملی خبرنگار» را گرامی می‌دارد و این روز شکوهمند را به خبرنگاران، فعالان و کارکنان رسانه ای و مردم شریف افغانستان تبریک و شادباش می‌گوید

رشادت و ایستادگی سنگرداران حوزه اطلاع رسانی در راستای ترویج ارزش‌های نوین و رشد ظرفیت‌ و آگاهی مردم، سزاوار تحسین و قدردانی است. ما در حالی این روز با شکوه را جشن می‌گیریم که امروز افغانستان صاحب قوانین جامع در بخش رسانه‌ است و یک فضای باز و کثرت گرای رسانه‌ای را تجربه می‌کند. قربانی‌ها و مبارزات خبرنگاران در آبیاری درخت آزادی، اعتلای فرهنگ، رشد آگاهی و تبیین و تعمیم ارزش‌های انسانی تاثیر جدی داشته است و امروز جامعه و مردم ما به پاس این جانفشانی‌ها، شاهد درج یک روز مشخص (27 حوت) به عنوان روز ملی خبرنگاران در تقویم رسمی کشور می‌باشند. رسانه‌های جمعی در افغانستان، طی 18 سال گذشته، به لحاظ کمی و کیفی رشد چشم گیری داشته اند و امروز بدون استثنا تمامی رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌ای توسط جوانان این سرزمین مدیریت و رهبری می شوند که نشانگر شکل گیری یک ظرفیت قابل توجه در بخش مدیریت رسانه ای نیز هستیم. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ، به بهانه فرارسیدن 27 حوت، روز ملی خبرنگار، یک بار دیگر این روز مهم ملی را گرامی داشته، به همه خبرنگاران و کارکنان رسانه ای در کشور موفقیت آرزو می کند