پیام یک تن از فعالین حقوق زن در پیوند به روز جهانی قربانیان شکنجه!
پیام یک تن از فعالین حقوق زن در پیوند به روز جهانی قربانیان شکنجه!

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان