پیروز شدن پناهنده زن افغان در ایالات آمریکا

698

صفیه وزیر 27 سال سن دارد و هنگامیکه شش ساله بود همراه با خانواده اش از افغانستان به ازبکستان پناه برد و در سال 2007 با مادرش به آمریکا پناهنده شدوی تحصیلات خود را در دبیرستان کنکورد به پایان رسانید و در سال 2013 شهروندی آمریکا را بدست آورده است بعد از سه سال پس از فعالیت در یک فروشگاه زنجیره ای وال مارت مدرک تحصیلی اش  را در یک دانشگاه محلی بدست آورد خانم وزیر پناهنده ای افغانستان در آمریکا توانست چند ماه قبل  در انتخابات مقدماتی پارلمانی رقیب خود را شکست بدهد و برنده انتخابات ایالتی نیوهمپشایر شود

  در آمریکا روز گذشته انتخابات میان دوره ای برگزار شد علاوه بر نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان کنگره فدرال رای گیری برای انتخاب شماری ازنمایندگان کنگره های ایالتی و فرمانداران چند ایالت نیز صورت گرفت اما نتایج این انتخابات برگزار شده تا اکنون معلوم نیست ولی آنچه که نمایان  شده اینست که اکثریت  دموکرات ها کرسی های مجلس نمایندگان را بدست آورده اند در این انتخابات برگزار شده حضور زنان بیشتر و پر رنگتر است به نظر می رسد که بیشتر زنان به مجلس نماینده گان راه پیدا کرده اند

مقامات نیوهمپشایر افزود که اگر خانم وزیر بتواند در انتخابات که در ماه نوامبرقرار است بر گزار شود رقیب حزب جمهوری خواه دنیس سوزی را به شکست مواجه سازد اولین پناهنده ای است که درتشکیلات اداره امور یالتی در نیوهمپشایر مشارکت خواهد نمود

یک خانم تبار برنده ای انتخابات مقدماتی ایالتی دموکرات در آمریکا شد .”