چالش‌های کاری و تبعیض جنسیتی در برابر زنان خبرنگار در افغانستان
چالش‌های کاری و تبعیض جنسیتی در برابر زنان خبرنگار در افغانستان

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان خبرنگار که تا اکنون در افغانستان مصروف فعالیت هستند می‌گویند با تبعیض جنسیتی رو به رو بوده و کار خبرنگاری برای آنان دشوارتر و محدودتر از قبل شده و‌ تعداد زنان خبرنگار نیز به حداقل رسیده است. مرضیه احمدی، یک تن از زنان خبرنگار‌ی‌ست‌ که از وجود تبعیض جنسیتی […]

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان خبرنگار که تا اکنون در افغانستان مصروف فعالیت هستند می‌گویند با تبعیض جنسیتی رو به رو بوده و کار خبرنگاری برای آنان دشوارتر و محدودتر از قبل شده و‌ تعداد زنان خبرنگار نیز به حداقل رسیده است.

مرضیه احمدی، یک تن از زنان خبرنگار‌ی‌ست‌ که از وجود تبعیض جنسیتی در محیط کار خود شکایت داشته و با چالش‌های زیاد رو به رو است.

وی می‌گوید:«کار خبرنگاری نسبت به هر زمان دیگر برای ما دشوار شده است. در بدترین شرایط ممکن بیشترین کار را انجام می‌دهیم اما به اندازه که به خبرنگاران مرد امتیاز داده می‌شود، به ما و کار ما ارزش داده نمی‌شود حتی معاشی که می‌گیریم کمتر از زحمتی است که می‌کشیم».

تبعیض جنسیتی، نبود حق دسترسی به اطلاعات، اجازه نیافتن در کنفرانس‌های مهم خبری، نداشتن مصوونیت کاری و‌ جانی از جمله چالش‌های عمده خبرنگاران زن عنوان می‌شود.

مریم، یک تن از خبرنگاران زن می‌گوید که در زمان دریافت اطلاعات آن گونه که باید همکاری صورت گیرد، اطلاعات را در دسترس شان به شکل کامل قرار نمی‌دهند.

وی می‌گوید:«هر بار که به یک اداره یا اماکن تاریخ بخاطر تهیه گزارش مراجعه کنم برایم گفته می‌شود که باید مکتوب داشته باشم، مجبور می‌شوم نصف روز مصروف گرفتن مکتوب باشم و این موضوع کار ما را دو برابر مشکل می‌سازد و یا‌ هم در کنفرانس‌های خبری چون خانم هستیم برای ما اجازه داده نمی‌شود. متاسفانه هر روز بیشتر از قبل تعداد‌ زنان خبرنگار کم می‌شود و این نگران کننده است».

پس از روی کار آمدن طالبان در کشور و افزایش محدودیت‌ها، شرایط کار برای زنان خبرنگار تنگ‌تر شده و حضور آن در اجتماع نیز کم رنگ شد.

تبسم سروری، یکی دیگر از زنان خبرنگار است که تا اکنون با وجود تمام چالش‌ها مصروف کار خبرنگاری می‌باشد. او در کنار علاقه‌ی که به کارش دارد، مجبور است مصارف خانواده خود را نیز تأمین کند.

وی می گوید:«ما در زمان جمهوریت هم مشکلات زیادی داشتیم اما نه این گونه که به طور کلی خانم‌ها حذف شوند. من کسی بودم که با تمام چالش‌ها رشته‌ی ژورنالیزم را خواندم و بعدا خانواده‌ام را قناعت دادم تا کار‌ در رسانه‌‌ را شروع کنم اما حالا با محدودیت‌های زیادی کار می‌کنم از مشکلات حق دسترسی به اطلاعات گرفته تا کار زیاد در برابر معاش کم».

این در حالی‌ست که زنان خبرنگار همواره با چالش‌های فراوانی رو به رو بوده اند اما در دو سال اخیر محدودیت‌های وضع شده در برابر زنان، شرایط را برای زنان خبرنگار نیز دشوارتر ساخته است. همچنان تبعیض جنسیتی از جمله مواردی‌ است که حتی سبب ترک وظیفه میان زنان خبرنگار شده است.