کمپین ” چالش پذیرفته شد” از سوی زنان جهان به راه انداخته شد

111

اگر این روزها نگاهی به شبکه اجتماعی اینستاگرام انداخته باشید، تصاویر منتشر شده در چهارچوب کمپین بزرگ «زنان حامی زنان» یا «چالش پذیرفته شد» را دیده‌اید؛ میلیون‌ها عکس سیاه و سفید از زنان در سراسر جهان که گاه مربوط به چهره‌های مشهور است و گاه زنانی  عادی جامعه.

این زنان به همراه عکس خود و ضمن دعوت سایرین به این چالش، یا به حمایت از دیگر زنان پرداخته‌اند و از توانمندی‌های همنوعان خود گفته‌اند، یا ازتجربه خشونت‌هایی که علیه آنها به کار رفته را منتشر کرده‌اند

در این بین زنان افغانستان نیز عکسهای  سیاه سفیدشان را به نمایش گذاشتن و هدفشان  نمایش قدرت زنان و حمایت از همدیگر بیان کردن آنها می گویند: زنان زمانی به قدر واقعی دست پیدا میکنند که حامی همدیگر باشد و در جامعه مرد سالارافغانستان اگر زنان به  فریاد همدیگرنرسد،روند نادیده گرفتن زنان ادامه خواهد داشت.

خشونتهای خانوادگی واجتماعی به اوج خودش خواهد رسید راه دشواری را پیش روداریم وبا پیوستند به چنین هشتگ ها صدایمان رابه گوش جهانیان میرسانیم.

بیش از پنج میلیون زن و دختر در جهان در اعتراض به خشونت‌ها در برابر زنان، عکس‌های سیاه و سفید شان را در انستاگرم گذاشته‌اند

  بربنیاد اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان در شش ماه گذشته یک صدو بیست وهفت رویداد تکان دهندۀ قتل، تجاوز جنسی، خود سوزی، خودکشی و دادگاه صحرایی زنان در کشور ثبت شده‌اند.