کارت شناسایی برای خبرنگاران بدخشان 
کارت شناسایی برای خبرنگاران بدخشان 
روز گذشته دوشنبه ۲۲ جوزا برای ۳۰ بانوی خبرنگار کارت شناسایی توزیع گردید. 

روز گذشته دوشنبه ۲۲ جوزا برای ۳۰ بانوی خبرنگار کارت شناسایی توزیع گردید.

این بانوان که از رسانه های مختلف فعالیت می‌کرد و با مشکلات مختلفی مواجه بودند از ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان درخواست کارت شناسایی نموده بودند که دیروز کارت شناسایی دریافت کردند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ می‌گویند؛ این کارت ها بهر فراهم آوری سهولت ها در جمع‌آوری اطلاعات و فعالیت های خبرنگاری به آنان توزیع گردید.

بانوان خبرنگار در سرتاسر کشور به مشکلات گوناگونی از جمله دسترسی به اطلاعات مواجه بودند با اخذ کارت شناسایی فکر می‌کنند که یک مقدار مشکلات شان حل گردد.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان