کتاب آهسته و پیوسته در کابل منتشر شد

2146

زنان به عنوان افراد تاثیر گذار در جامعه با حضور خویش در عرصه رسانه توانستند تا سهمی ازین کنترول را برای جهت بخشیدن به افکار عمومی را از آن خویش بسازند و کتاب آهسته و پیوسته در رابطه به زنان افغانستان که در عرصه های مختلف گام نهادند و با سختی ها و مشکلات در برابر مردان مقاومت و ایستاده گی کردند و آنها این مبارزه را با نوشتن و قلم زدن در رسانه ها و یا با به تصویر کشیدن وضعیت زنان زمانه خویش در قالب تهیه، فلم عکس، خبر ، و گزارش، شروع کردند و عملا به مبارزه ای دشوار و نا برابر در جامعه ای سخت سنتی دست زدندکه از جمله زنانی که در این کتاب با آنها گفتگو صورت گرفته حمیرا “ثاقب” ریس خبرگزاری زنان افغانستان، خانم مینه “بکتاش”  گوینده تلویزیون ملی افغانستان، فریده “نیکزاد” ژورنالیست و مدیرفعال جامعه مدنی، شفیقه “حبیبی” مسؤول انجمن زنان ، ژورنالیست افغان، صحرا “کریمی”  فلم ساز و نویسنده ، نجیبه “ایوبی”  ژورنالیست و رییس کلید گروپ و موسسه خدمات انکشاف بشری مکیه ” منیر”  مسؤول مرکزهماهنگی خبرنگاران زن و همچنان شعر می سراید، صحرا”مانی ” مستند ساز آمنه “مایار” تهیه کننده و گرداننده ای میز های گرد و گوینده ای اخبار پشتو، مینه “ساعی”  مسؤول ساحوی دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در شمال -بلخ)،  صدیقه “شیرزی ” خبرنگار در ولایت کندز ، مریم “درانی ”  مسؤول رادیوی خانم (رادیو میرمن )،  شکریه  “اصیل” رییس اطلاعات و فرهنگ در  ولایت بغلان، انیسه “شهید” خبرنگار در تلویزیون طلوع،  لینا”روزبه”خبرنگار و نویسنده در تلویزیون آشنا  اکنون مدیر مسؤول بخش دری رادیو تلویزیون صدای آمریکا،  ژیلا”نوری” خبرنگار بین اللمللی چند رسانه ای با تلویزیون و رادیو آشنا ی صدای آمریکا در واشنگتن، رویا “سادات” فلم ساز که  درین کتاب مصاحبه های آنان و کارکرد های آنان گنجانیده شده است.”

و این کتاب  از سوی انجمن زنان در رادیو و تلویزیون  در سال (1397) در یکصدوچهل دو صفحه و  در تیراژ هشت صد جلد منتشر گردیده است  این کتاب را  تقدیم به انجمن زنان رادیو و تلویزیون کرده است که در راه برابری و آزادی بیان جان های شان را فدا کردنده اند. زهره “اسپاد” و شکیبا “سعیدی” از جمله خبر نگارانی هستند که گفتگو ها با این  زنان را در کتاب آهسته و پیوسته   تهیه و تنظیم نموده اند.”