کسب چهار بورسیه‌ی تحصیلی جهانی توسط فریده رازقی در هرات
کسب چهار بورسیه‌ی تحصیلی جهانی توسط فریده رازقی در هرات

خبرگزاری زنان افغان: فریده رزاقی، دختری از هرات توانسته است به دوره‌ی‌ ماستری در دانشگاه هاروارد راه پیدا کند. وی قبولی هم‌زمان بورسیه‌‌های کامل از دانشگاه هاروارد (ماستری حقوق)، دانشگاه کلمبیا (ماستری اقلیم و جامعه)، دانشگاه دولتی نیویورک در بافلو (دکترای حقوق) و دانشگاه کورنل (ماستری پالیسی عامه در بخش توسعه‌ی بین‌الملل) را بدست آورده […]

خبرگزاری زنان افغان: فریده رزاقی، دختری از هرات توانسته است به دوره‌ی‌ ماستری در دانشگاه هاروارد راه پیدا کند.

وی قبولی هم‌زمان بورسیه‌‌های کامل از دانشگاه هاروارد (ماستری حقوق)، دانشگاه کلمبیا (ماستری اقلیم و جامعه)، دانشگاه دولتی نیویورک در بافلو (دکترای حقوق) و دانشگاه کورنل (ماستری پالیسی عامه در بخش توسعه‌ی بین‌الملل) را بدست آورده است.

این در حالی‌ست که بیش از یک سال می‌شود دختران در افغانستان از حق تحصیل تا امر ثانی باز مانده اند. با اغاز سال ۱۴۰۲ خورشیدی امیدواری‌ها بر بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی دخترانه وجود داشت اما دروازه‌های دانشگاه و مکاتب تنها به روری پسران و دختران پایین‌تر از صنف شش بازگشایی شده و از سرنوشت دختران دیگر تا کنون هیچ اطلاعی در دست نیست.