کشته شدن دو سارق مسلح در ولایت هرات
کشته شدن دو سارق مسلح در ولایت هرات

دوسارق مسلح، بامداد امروز از سوی نیروهای امنیتی طالبان در حوزه پنچم ولایت هرات کشته شده اند. عبدالله انصاف، آمر مطبوعات قومندانی امنیه هرات در صحبت با رسانه‌ها گفته است که صبح امروز دو سارق مسلح پس ازدرگیری با نیروهای امنیتی طالبان کشته شده اند. آمر مطبوعات قومندانی امنیه هرات همچنان افزوده است، این درگیری […]

دوسارق مسلح، بامداد امروز از سوی نیروهای امنیتی طالبان در حوزه پنچم ولایت هرات کشته شده اند.

عبدالله انصاف، آمر مطبوعات قومندانی امنیه هرات در صحبت با رسانه‌ها گفته است که صبح امروز دو سارق مسلح پس ازدرگیری با نیروهای امنیتی طالبان کشته شده اند.

آمر مطبوعات قومندانی امنیه هرات همچنان افزوده است، این درگیری پس از آن آغاز شد که سارقین دست به سرقت اموال مردم زده بودند که در این درگیری به نیروهای امنیتی طالبان هیچ آسیبی نرسیده است.

گفته می‌شود که از نزد سارقین مسلح یک عدد تفنگچه “تی تی” و یک عراده موترسایکل به دست آمده است.

خبرگزاری زنان افغان