کشته شدن یک جوان از سوی اقاربش در فاریاب
کشته شدن یک جوان از سوی اقاربش در فاریاب

منابع محلی از ولسوالی اندخوی فاریاب میگویند که یک جوان از سوی پسر کاکا و پسر عمه‌هایش کشته شده است. یکی از بستگان این جوان می‌گوید سخی مراد، که باشندۀ ولسوالی خان‌چارباغ فاریاب میباشد جمعه شب حوالی ساعت هشت و سی دقیقه توسط پسر کاکا و پسر عمه‌هایش با گلولۀ سلاح چره‌یی کشته شده است. […]

منابع محلی از ولسوالی اندخوی فاریاب میگویند که یک جوان از سوی پسر کاکا و پسر عمه‌هایش کشته شده است.

یکی از بستگان این جوان می‌گوید سخی مراد، که باشندۀ ولسوالی خان‌چارباغ فاریاب میباشد جمعه شب حوالی ساعت هشت و سی دقیقه توسط پسر کاکا و پسر عمه‌هایش با گلولۀ سلاح چره‌یی کشته شده است.

به گفتۀ وی، این رویداد برخاسته از خصومت شخصی می‌باشد که در این قضیه 7 تن از سوی امارت اسلامی بازداشت شده است.

شمس الله محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب با تائید این رویداد می‌گوید موضوع خصومت شخصی می‌باشد که در این قضیه چهارتن از سوی امارت اسلامی بازداشت شده است.

این در حالیست که به بهانه های مختلف قتل های هدف مند و زنجیره‌وی در تمام ولایات شمالی جریان دارد.