کمپاین نام مادرم کجاست؟ اقدامی برای هویت زنانه

157

سه سال پیش کمپاین نام مادرم کجاست؟ از هرات شروع شد، این کمپاین به هدف آوردن نام مادر در تذکره ها و اسناد رسمی به تدریج در بخش های دیگر افغانستان گسترش یافت.

در ادارات افغانستان بخصوص اداره ثبت احوال نفوس کشور نام پدر بعنوان هویت مشخصه افرد بعنوان متصل کننده هویتی اتباع به کار گرفته میشود اما نام مادر به دلیل حساسیت های سنتی و مذهبی در کشور نه تنها استفاده نمیشود بلکه حساسیت های قابل توجهی را نیز داراست.

فعالان حقوق زن همواره تلاش داشته اند که به مادران و زنان جایگاه مساوی در راستای کسب حقوق شان داشته باشند، آنها قرار دادن نام مادران در کنار نام پدران را یکی از مهمترین فکتورهای حل مشکلات حقوقی زنان در ادرات افغانستان میدانند. از سویی دیگر بحث حضانت فرزند، گرفتن تذکره و اسناد هویتی آنان به دلیل نبود نام مادر مشکلات زیادی را خلق کرده است تا جاییکه مادران مجبورند برای تثبیت هویت در نبود یا فوت شوهران شان به کاکاهای فرزندان خود مراجعه کنند و در حقیقت هویت مادر بعنوان فرد اصلی و محوری نسبی و حقوقی در میان قوانین پیچیده سنتی و مذهبی جامعه محو شده است.

بسیاری از روشنفکران و نسل جدید کشور تمایل مثبتی به هویت مادران و درج نام مادران شان در تذکره ها دارند. آنها میخواهند که این کمپاین بصورت عاقلانه برخورد شود. در کنار این موضوع افراد دیگری هستند که با دیدگاه متفاوتی بر این عقیده هستند که مادران شان ناموس و آبروی آنان هست و نباید از نام مادران شان در هر جایی ولو اسناد رسمی استفاده شود.

تضادها در میان دو دیدگاه متفاوت در حالی ایجاد میشود که طالبان نیز وارد ساختار قدرت میگردد و داعش بعنوان یکی از افراطی ترین گروه های تندرو مذهبی وارد افغانستان شده است.

اکنون با توجه به موارد فوق کمپاینران نام مادرم کجاست تلاش میکنند تا اهداف خود را بصورت منطقی در جامعه اطلاع رسانی کنند؛ آنان در شبکه های اجتماعی به شدت فعال هستند و اخیرا مردم را به چالش کمپاین نام مادرم کجاست؟ دعوت میکنند.