کمک نقدی برای سیلاب‌زدگان در بدخشان 
کمک نقدی برای سیلاب‌زدگان در بدخشان 
سازمان بین‌المللی مهاجرت برای بیش از یک هزار خانواده کمک نقدی توزیع کرد. 

سازمان بین‌المللی مهاجرت برای بیش از یک هزار خانواده کمک نقدی توزیع کرد.

این خانواده ها که از آسیب‌دیدگان رویداد های طبیعی به شمار می‌رود کمک های نقدی از این سازمان برای شان صورت گرفته است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت به مقدار ۲۰ میلیون افغانی کمک به این خانواده ها توزیع کرده است که به هر خانواده به مقدار ۱۵۵۰۰ افغانی رسیده است.

امروز سه شنبه ۲۳ جوزا محمد اکرم اکبری، رئیس ادراه رسیدگی به عواید طبیعی گفته است که این کمک ها بین ۱۲۲۸

خانواده در ولسوالی های وردج و ارگو تقسیم گردیده است.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان