کمیسیون حقوق بشر خواستار ممنوعیت بی‌قید و شرط معاینات طبی عدلی پرده بکارت شد

434

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأکید می‌کند که این کمیسیون مانند گذشته خواستار ممنوعیت بی‌قید و شرط معاینات طبی عدلی پرده بکارت است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر روز سه‌شنبه(۱۶میزان) در یک خبرنامه گفته است که به منظور حفظ کرامت انسانی زن و رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشر که هرگونه معاینه طبی اجباری را ممنوع کرده است، معاینات پرده بکارت را از مصادیق شکنجه می‌داند و باورمند است که معاینات طبی عدلی،‌ اساس طبی و علمی برای اثبات جرم ندارد.

کمیسیون حقوق بشر تاکید کرده است که مانند گذشته خواستار ممنوعیت بی‌قید و شرط معاینات طبی عدلی پرده بکارت است و برای دستیابی به این هدف، در هماهنگی با نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر، به دادخواهی ادامه می‌دهد.

این در حالی است که در کد جزای افغانستان نیز اجرای معاینه عدلی و طبی پرده بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمه‌ ممنوع گفته شده و در آن برای مرتکبین، حبس قصیر نیز در نظر گرفته شده است.

پیش از این نیز سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که این آزمایش اعتبار علمی ندارد.