گرامیداشت از روز جهانی حقوق بشر در کمپ آلبانیا
گرامیداشت از روز جهانی حقوق بشر در کمپ آلبانیا

گروهی از فعالان زنان افغانستان در کمپ آلبانیا از روز حقوق بشر گرامی داشت بعمل آوردند و خواهان توجه زنان جهان به زنان افغانستان گردیدند. شهلا فرید استاد دانشگاه و یکی از فعالان حقوق زن ضمن برشمردن اهمیت حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر برای مبارزات عدالتخواهانه گفت که ما دستاوردهای بزرگی در طول […]

گروهی از فعالان زنان افغانستان در کمپ آلبانیا از روز حقوق بشر گرامی داشت بعمل آوردند و خواهان توجه زنان جهان به زنان افغانستان گردیدند.

شهلا فرید استاد دانشگاه و یکی از فعالان حقوق زن ضمن برشمردن اهمیت حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر برای مبارزات عدالتخواهانه گفت که ما دستاوردهای بزرگی در طول بیست سال گذاشته داشته ایم که مهترین آن حق تعلیم و تربیه برابر زنان و مردان در قانون اساسی است.

این برنامه که همراه بود با ختم کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان؛ قطعنامه ای نیز بمناسبت این روز خوانده شد.

در این قطعنامه بر حضور مشارکت سیاسی زنان افغانستان و کار و تعلیم تاکید شده و از جامعه جهانی خواسته شد تا به خواسته ها و پیشنهادات زنان مبنی بر حقوق زنان افغانستان توجه نمایند.

این مراسم به ابتکار جمعی از زنان فعال و با حضور خانواده های انتقال یافته در کمپ آلبانیا برگزار گردید.