گسترش اعتراض زنان در کابل با دیوار نگاری
گسترش اعتراض زنان در کابل با دیوار نگاری

شماری از زنان معترض در کابل در ادامه‌ی تظاهرات های خیابانی و کنفرانس های مطبوعاتی شان در پیوند به سیاست های طالبان اکنون اعتراضات شان را بر دیوار ها می‌نویسند. در دیوارهای کابل شعارهای ” ما زنان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم” نوشته شده است و همچنان ” قوانین ضد زن باید لغو گردد” […]

شماری از زنان معترض در کابل در ادامه‌ی تظاهرات های خیابانی و کنفرانس های مطبوعاتی شان در پیوند به سیاست های طالبان اکنون اعتراضات شان را بر دیوار ها می‌نویسند.

در دیوارهای کابل شعارهای ” ما زنان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم” نوشته شده است و همچنان ” قوانین ضد زن باید لغو گردد” و شعارهای چون حق کار ، حق تحصیل و آزادی نیز نگاشته شده است.

حکومت امارت اسلامی تاکنون به دیوارنگاری زنان کابل واکنشی نداشته است. درحالیکه اعتراضات خیابانی زنان کابل قبلا از سوی نیروهای طالبان سرکوب می‌شد.

هدا خموش شاعر و نویسنده‌ی افغانستانی و یکی از اعضای رهبری ” جنبش زنان عدالتخواه”  در یک فراخوان از مردم افغانستان می‌خواهد که خواست های خودرا برای برپایی یک حکومت قانونی بر روی در و دیوارها بنویسند.
او در صفحه فیسبوکش نوشته است :
” طالبان رویه‌ی عریان تری را برای پایمال کردن حرمت ذاتی آدمی، حقوق برابر و سلب ناپزیر انسان افغانستان درپیش گرفته است و به اقدامات گسترده‌ای که موجب نقض آزادی ، عدالت و صلح در افغانستان می‌شود سرعت بیشتر بخشیده است”
بانو هدا در ادامه نوشته است که ازینرو زنان معترض اعتراض های شان بر در و دیوارهای شهر می‌نویسند و مردم افغانستان نیز در تمام ولایات در همراهی با زنان معترض خواست ها و آرزوهای شان را دیوار نگاری کنند . به گفته‌ی او اگر صدای اعتراض شنیده نمی‌شود حداقل در دیوارها باقی بماند .
هدا در ادامه نوشته است: ” ما نوشتیم آزادی، تو تفسیرش کن.”

پس از حاکمیت طالبان در افغانستان قوانین سختگیرانه‌ای بر گشت و گذار زنان در سطح شهر، حق کار و تحصیل زنان وضع شده است. زنان افغانستان در اعتراض به این قوانین تا کنون سه جنبش زنانه ایجاد کرده اند و خواست ها و مطالبات شان را در قالب اعتراض های خیابانی، کنفرانس های مطبوعاتی و دیوار نگاری مطرح می‌کنند.