کنفرانس “دوره گفتمان ملی زنان برای صلح” روز یکشنبه پنجم حوت سال جاری  با حضور تعدادی از زنان فعال جامعه مدنی از جمله حمیرا” ثاقب” رییس خبرگزاری زنان افغانستان، فرخنده زهرا” نادری” مشاور پیشین رییس جمهور، فوزیه “کوفی” فعال سیاسی و سمیرا “رسا” نمایندۀ جوانان در شهر کابل برگزار گردید.

هدف اساسی در این کنفرانس تبیین نقش زنان در بخش صلح عنوان شده است، این نشست که با حضور زنان فعال صورت گرفته است زنان افغانستان  را به عنوان متضرر اصلی جنگ دانسته که لازم است تا طبق دستور شریعت به حقوق خود دست یابند و خودشان در تعیین جایگاه و سهم‌‌شان در صلح و بعد از صلح تصمیم بگیرند و به هیچ کس اجازه استفاده سیاسی از سهم آنان در هیچ عرصه‌ای به شمول مصالحه را ندهند.

حمیرا ثاقب ریس خبرگزاری زنان افعانستان در گفتمان صلح می گوید که نباید از ارای زنان افعانستان استفاده ابزاری صورت گیرد

 زنان در این کنفرانس علاوه کردند که ما از گروه‌های دخیل در گفت‌وگوهای صلح‌ می‌خواهیم تا اجازه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق و جایگاه مان را به هیچ جناحی یا شخصی نسپارند و نباید به یک گروه اجازه داده شود که زیر نام شریعت؛ حقوق‌ زنان را محدود کنند، زنانی با  تخصصو درایت های گوناگون  باید درگفتگوهای صلح حضور فعال داشته باشند و دیدگاه هایشان مورد بررسی قرار بگیرند، به همین دلیل  در اولین گفتگوی صلح  فعالین سیاسی و مدنی  حضور بهم رساندند. و نظریات پیشنهادات شان را در حضور فعالین زن و خبرنگاران  ارائه  نمودند.

زنان خواهان اشتراک گسترده حضورشان در تمام حوزه ها میباشد و نادیده گرفتن حضورزنان در گفتگوی صلح را توهین به کرامت انسانی زنان داستند

 در این گفتگو فرخنده زهرا نادری، مشاور پیشین رییس جمهور یک  تن از فعالین سیاسی و اجتماعی  به  ایراد سخن پرداخت و گفتند : “ما خواهان  صلح هستیم ،  صلحی پایدار و با حضور تمام اقشار جامعه مخصوصا  زنان و جوانان که  نقش اساسی  ایفا میکند،

وی در ادامه در حالیکه حمایت از زنان و جوانان را در رابطه به صلح اعلام می نمودند افزودند که: ” درست است که دیگر در بدنه  دولت  وظیفه ندارد، اما صدای مردم  خود میباشد. و حضورشان در تمام عرصه های سیاسی اجتماعی پررنگ  خواهد بود”.

 در این نشست خانم فوزیه” کوفی” که از اشتراک کننده گان نشست مسکو نیز بود از دیگر سخنرانان این گفتمان می باشد که بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت خویش سخنانی را ایراد نمودند؛ وی می گوید : “