گفتگوی خبرگزاری زنان افغانستان با حمیرا ثاقب کنش گر حوزه زنان؛ درمورد نشست با وزیر خارجه امریکا و زلمی خلیلزاد نماینده ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان  / 25 جون 2019

898
پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا
حمیرا ثاقب رئس خبر گزاری زنان افغانستان

گفتگوی خبرگزاری زنان افغانستان با حمیرا ثاقب کنش گر حوزه زنان؛ درمورد نشست با وزیر خارجه امریکا و زلمی خلیلزاد نماینده ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان  / 25 جون 2019

ابتدا از شما سپاسگذاریم که به مصاحبه با خبرگزاری زنان افغانستان حاضر شدید؛

س: ثاقب لطفا در رابطه به موضوع جلسه با وزیر خارجه آمریکا معلومات دهید؛ محور های اساسی جلسه کدام موضوعات بودند؟

 ج: نشست  دیروز در مورد صلح و راه کارهای ما کنشگران حوزه زنان  درمورد صلح بود. در این نشست بیشتر روی مسائل مربوط به زنان، جامعه مدنی و اقتصاد کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. چرا که تعداد محدود از  نماینده های این بخش ها در این ملاقات حضور داشتند.

س: شخصا این نشست را چگونه ارزیابی نمودید؟

با توجه به مباحث مطرح شده در ملاقات؛ به نظر می رسد آمریکا نیز طرفدار افغانستانی صلح آمیز بوده و حاکمیت ملی افغانستان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. سخنان وزیر خارجه امریکا حاکی از این بود که آمریکایی ها نیز طرفدار خروج نیروهایشان از افغانستان هستند و خواست آنها آینده مصئون برای تمام افغانها تصور می شد.

در رابطه به مسئله صلح نیز به نحوی شتابزدگی  از جانب آیالات متحده آمریکا احساس می شود حتی توقع و تلاش آنها بر این است تا مسئله صلح پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نتیجه بخش باشد؛ این مسئله از دیدگاه های مطرح شده توسط آقای خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان مشخص بود.

از مباحث جدی دیگری که در این بحث مطرح گردید مسائل مربوط به اقتصاد و خود کفایی اقتصادی افغانستان بود؛ وزیر خارجه آمریکا معتقد است؛ همانگونه که افغانستان در راستای صلح اقدامات جدی نموده است به مرور زمان به خود کفایی اقتصادی نیز دست خواهد یافت.

اما ما به عنوان کنشگران حوزه زنان بحث پایداری صلح را مطرح کردیم؛ که صلح نباید به معنی آتش بس چند روزه، بلکه به معنی ختم جنگ باشد. مشخصا بحثی را که بنده مطرح نمودم این بود که افغانها از عدم آگاهی کامل در رابطه به پروسه صلح نگران اند؛ نیاز است تا ما مردم را در رابطه به پروسه صلح باورمند سازیم و این امر زمانی ممکن است که مردم از جزئیات پروسه صلح آگاهی داشته باشند تا در نهایت بتوانند به این پروسه اعتماد کنند. همه مردم افغانستان به خصوص زنان و منی که در افغانستان زندگی می کنم باید بدانم که در مقابل آمدن صلح چه چیز هایی را ممکن است یا قرار است از دست بدهم.

در نهایت بحثی که اقای خلیل زاد بیان کرد، اجماع جهانی و بین المللی که منطقه را نیز در بر می  گرفت بود؛ ما نیز نگرانی های خود را مطرح نموده و بر حضور زنان در میز مذاکرات صلح تإکید نمودیم.

س:  حمیرا ثاقب؛ با توجه به برداشت های شما از سخنان خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، حالا چه باید کرد؟

باید گفت نیاز است تا بخاطر آینده بهتر، زنان به صورت منسجم تر و با برنامه بهتر نسبت به گذشته حرکت کنیم؛ دلایلی مانندو افراطیت در جامعه و دلایل دیگر زنگ خطری برای زنان افغانستان محسوب می شود. از دیدگاه من این مسئولیت وزارت امور زنان و زنان کارشناس می باشد که با جدیت تمام به مسئله صلح افغانستان نگریسته و نگذارند زنان قربانی این پروسه باشند.

س: آیا دراین جلسه مبحث مهم و جدی در مورد زنان ونگرانی های زنان مورد بحث قرار گرفت ؟

باید گفت: وزیرخارجه ایالات متحده  و آقای خلیل زاد هیچ بحثی را در مورد زنان مطرح ننمودند و وقتی من این موضوع  را بیان کردم اقای پومپیو در این مورد گفت:این کارفعالان حقوق زن خود افغانستان است. من نیز تإکید نمودم که زنان افغانستان در تلاش هستند تا حقوقشان قربانی این مسئله نشود و نشست و ها و برنامه هایی با سیاسیون افغانستان نیز در راستای حفاظت از حقوق زنان در پروسه صلح نیز ادامه دارد.

شفیقه محسنی