گفتگو با نفس‌گل جامی، تجارت پیشه و فعالی اجتماعی در ولایت هرات
گفتگو با نفس‌گل جامی، تجارت پیشه و فعالی اجتماعی در ولایت هرات

برای بحث بیشتر با خانم جامی گفت‌وگویی ترتیب داده‌ شده است که در ادامه خواهید خواند. پرسش: در ابتدا از خود بگویید تا خواننده‌های ما بیشتر با شما آشنایی پیدا کنند. پاسخ: نفس گل جامی هستم رئیس شرکت پروسس و بسته بندی مواد غذای ملکه جامی، ۲۰ سال می‌شود در عرصه اجتماع و اقتصاد خانم‌ها […]

برای بحث بیشتر با خانم جامی گفت‌وگویی ترتیب داده‌ شده است که در ادامه خواهید خواند.

پرسش: در ابتدا از خود بگویید تا خواننده‌های ما بیشتر با شما آشنایی پیدا کنند.

پاسخ: نفس گل جامی هستم رئیس شرکت پروسس و بسته بندی مواد غذای ملکه جامی، ۲۰ سال می‌شود در عرصه اجتماع و اقتصاد خانم‌ها کار کردم و شش سال می‌شود شرکت تولیدات مواد غذایی داریم که در آن برای ۱۰۰ خانم زمینه کار فراهم ساخته شده و در بخش‌های مختلف تولیدات مواد غذایی مصروف کار هستند.

پرسش: شما به عنوان خانم شاغل و فعال که در شرایط فعلی هنوز هم برای زنان کار می‌کنید، مسیر پیشرفت را برای زنان در افغانستان چگونه می‌بینید؟

پاسخ: جامعه ما یک جامعه‌ی سنتی است و زنان کمتر دسترسی دارند به رشد اقتصادی و یا رشد و پیشرفت خود شان. همین که امروز ما درجامعه فعالیت داریم و کار می‌کنیم از مبارزه ما زنان بوده.
از چالش‌ها اگر بگویم، چالش‌های اقتصادی است، چالش‌های اجتماعی است و خانم‌ها پیشرفتی که باید داشته باشند را ندارند، امکاناتی که بتوانند استعداد و توانایی خود را نشان دهند را ندارند و فرصت‌ها برای شان مهیا نیست.

گاهی دل آدم آنقدر می‌گیرد که از زندگی کردن هم مأیوس می‌شوی اما باید به راه خود ادامه دهیم تا بتوانیم سر‌ پای خود ایستاده شده و موفق شویم.

پرسش: در مورد کار و کارگاه خود بگویید که چگونه شروع به کار نموده و برای تعدادی از خانم‌ها نیز زمینه کار فراهم کردید؟

پاسخ: یک حرف است که می‌گویند تا خودت هنرمند نباشی نمی‌توانی دیگرا را هنرمند بسازی و تا استاد نباشی نمی‌توانی برای دیگرا چیزی بیاموزی، خودم وکیل صنف خامک‌دوزان هستم و در در دوره اول طالبان حدود بیست سال قبل از خامک دوزی شروع کردم و از یک یخن و دو یخن شروع کردم که رسیدم به ۴۰۰ و ۵۰۰ یخن و این‌ها را می‌دادم به تعدادی از خانم‌ها می‌دوختند و به بازار به فروش می‌رساندم.
از همان زمان هنر خیاطی را ادامه دادم و از این طریق توانستم برای تعدادی از خانم‌های دیگر هم زمینه کار فراهم کنم.

پرسش: وضعیت فعلی زنان افغانستان را نظر به محدودیت‌های که وضع شده چطور بررسی می‌کنید، آیا برای آینده‌ی زنان افغانستانی خوش‌بین هستید یا خیر؟

پاسخ: ما امیدوار هستیم برای آینده‌ی زنان که از این وضعیت نجات پیدا کنند، هر خانم نظر به توانایی و استعدادی که داره پیشرفت کند، دختران دوباره مکتب و دانشگاه رفته و درس و تحصیل خود را ادامه دهند و برای جامعه خدمت کنند.

چالش‌ها است، محدودیت‌ها است و‌حتی دخترانی که از درس بازمانده اند می‌گویند که از خانه نشستن خسته شدیم، روانی شدیم. مشکلات اقتصادی که در خانه دارند و می‌خواستند درس بخوانند و در آینده فامیل خود را حمایت کند اما امروز خود شان هم درس خوانده نمی‌توانند و گاهی برایم می‌گویند که برای ما زمینه کار فراهم کنم تا بتوانیم حداقل مصارف خود را پیدا کنیم.

پرسش: گفتنی تان برای زنان و دختران افغانستانی چیست؟

پاسخ: چالش‌های که در برابر خانم‌ها‌ وجود دارد، یک ناامیدی و مأیوسی را در بین آن‌ها ایجاد کرده است که باعث کندی کار شان شده و از مسیر پیشرفت خود عقب مانده اند.
اما برای خانم‌ها می‌گویم که گذشته را فراموش کنید، امروز کار کنید و برای امید فردا باشید تا از این وضعیت نجات پیدا کنیم.

خبرگزاری زنان افغان